HP LaserJet 1200 Printer series - Bootptab-filer

background image

Bootptab-filer

Følgende er et eksempel på en

/etc/bootptab

-fil til en

HP JetDirect-printerserver:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Bemærk, at konfigurationsdataene indeholder koder, der
identificerer de forskellige HP JetDirect-parametre og de
tilhørende indstillinger. Disse koder beskrives i nedenstående
tabel.

Kode

Beskrivelse

nodename

Navnet på den ydre enhed. Dette er den første oplysning på en liste over
parametre til en bestemt ydre enhed. Dette skal være den første kode i en
Bootptab-fil. (I eksemplet er

nodenamepicasso

).

hn

Koden for værtsnavnet. Denne kode tager ingen værdi, men den får
BOOTP-daemon til at hente værtsnavnet til HP JetDirect-printerserveren.
Værtsnavnet står på HP JetDirect-konfigurationssiden, eller værtsnavnet
returneres af et netværksprogram i forbindelse med en SNMP
sysName-forespørgsel.

ht

Koden for hardwaretypen. I forbindelse med HP JetDirect-printerserveren
angives denne kode til

ether

(for Ethernet) eller

token

(for Token Ring).

Denne kode skal gå forud for

ha

-koden.

vm

Formateringskode for BOOTP-rapport (påkrævet). Angiv denne kode til

rfc1048

.

ha

Koden for hardwareadressen. Hardwareadressen (MAC) er
HP JetDirect-printerserverens sammenkædningsniveau eller
stationsadresse. På HP JetDirect-konfigurationssiden står denne adresse
opført som Hardwareadresse. På de eksterne HP JetDirect-printerservere
er denne adresse også trykt på en etiket, der sidder på printerserveren.

background image

DN

Brug af BOOTP 53

Overhold følgende retningslinjer i forbindelse med bootptab-filer:

Et kolon (:) indikerer slutningen på et felt.

En omvendt skråstreg (\) indikerer, at posten fortsætter på
næste linje.

Det er ikke tilladt at have mellemrum mellem tegnene på en
linje.

Navne, f.eks. værtsnavne, skal starte med et bogstav og må
kun bestå af bogstaver, tal, punktummer (kun ved
domænenavne) eller bindestreger.

Understregningsstregen (_) er ikke tilladt.

Se systemdokumentationen eller online-hjælpen for at få
yderligere oplysninger.

ip

IP-adressekoden (påkrævet). Dette er HP JetDirect-printerserverens
IP-adresse.

gw

Koden for gateway-IP-adressen. Dette er IP-adressen på den
standardgateway (router), som HP JetDirect-printerserveren bruger til at
kommunikere med andre undernet.

sm

Koden for undernetmasken. HP JetDirect-printerserveren bruger
undernetmasken til at identificere de dele af en IP-adresse, der angiver
netværks- og undernetværksnummeret samt værtsadressen.

lg

Syslogserverens IP-adressekode. Dette er adressen på den server, hvortil
HP JetDirect-printerserveren sender syslogmeddelelser.

T144

En producentspecifik kode, der angiver det relative stinavn på
TFTP-konfigurationsfilen. Lange stinavne kan afkortes. Stinavnet skal være
omsluttet af anførselstegn (f.eks. "stinavn"). Se

Brug af DHCP

for at få

yderligere oplysninger om filformater.

Bemærk!

BOOTP-standardindstilling 18 (sti til udvidelsesfil) tillader også, at en
standardkode (

ef

) angiver TFTP-konfigurationsfilens relative stinavn.

T150

TFTP-serverens IP-adressekode.

T151

En kode udelukkende til BOOTP. Du skal angive

BOOTP-ONLY

for at sikre, at

andre dynamiske konfigurationsmetoder, f.eks. DHCP, ikke anvendes.

Kode

Beskrivelse

background image

54 Kapitel 3 Lær printerserveren at kende

DN