HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Document Manager (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS)

background image

HP LaserJet Document Manager
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og
Mac OS)

Bemærk!

HP LaserJet Document Manager er ikke tilgængelig i Windows 95.

HP LaserJet Document Manager (Windows) og HP WorkPlace
(Macintosh) er et komplet desktopprogram til scannings- og
kopieringsfunktionerne i HP LaserJet 1220. I HP LaserJet
Document Manager kan du bl.a. udføre følgende opgaver:

Kopiere

Scanne billeder (eller hente et billede fra en
TWAIN-kompatibel enhed)

Gemme og håndtere scannede billeder og alle dine
dokumenter

Sende scannede billeder og dokumenter til faxmaskinen (du
skal installere et faxsoftwareprogram på computeren)

Sende scannede billeder til e-mail (du skal installere et
e-mailsoftwareprogram på computeren)

background image

DN

Lær softwaren at kende 37

Bruge OCR (Optical Character Recognition) til at sende
scannet tekst til et tekstbehandlingsprogram, hvor du kan
redigere teksten

Forbedre billeder

Tilføje anmærkninger

Bemærk!

Du kan udskrive (elektronisk) til HP LaserJet Document Manager fra
et hvilket som helst softwareprogram. Du kan benytte denne funktion
til at få adgang til samtlige funktioner i HP LaserJet Document Manager
fra de dokumenter, du opretter i dit foretrukne dtp- eller
tekstbehandlingsprogram, og du sparer den tid, det tager først at skulle
udskrive og derefter scanne en udskrevet kopiversion. I online-hjælpen
kan du finde yderligere oplysninger om HP LaserJet Document
Manager. Se

Sådan får du adgang til online-hjælp

.

Sådan får du adgang til HP LaserJet Document
Manager (Windows)

1

Klik på Start i Windows-systembakken.

2

Klik på Programmer.

3

Klik på HP LaserJet 1220 Series.

4

Klik på HP LaserJet Document Manager.

Sådan får du adgang til HP Workplace (Mac OS)

1

Vis skrivebordet.

2

Dobbeltklik på ikonet for HP Workplace på skrivebordet.

background image

38 Kapitel 2 Lær kopimaskinen/scanneren at kende

DN