HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Device Configuration

background image

HP LaserJet Device Configuration

Nogle gange er det nemmest at justere indstillingerne i
softwaren. Følg disse trin, hvis du vil have adgang til
standardindstillingerne:

Windows 9x, 2000, Millennium og NT 4.0

1

Klik på Start.

2

Klik på Programmer.

3

Klik på HP LaserJet 1220 Series.

4

Klik på Værktøjer.

5

Klik på HP LaserJet Device Configuration.

Mac OS

1

Dobbeltklik på aliaset HP LaserJet Director på skrivebordet.

2

Klik på Værktøjer.

3

Klik på Device Configuration (Enhedskonfiguration).

FORSIGTIG

Når indstillinger i et netværksmiljø ændres, ændres indstillingerne for
alle brugere.

Du kan finde ud af, hvilke produktindstillinger der er valgt, ved at
udskrive en konfigurationsside. Se

Udskrivning af en

konfigurationsside

.

Se Hjælp til softwaren for at få yderligere instruktioner om
justering af produktindstillinger i softwaren.

background image

40 Kapitel 2 Lær kopimaskinen/scanneren at kende

DN