HP LaserJet 1200 Printer series - Inputbakke, papirstyr og udskriftsbakke

background image

Inputbakke, papirstyr og udskriftsbakke

Inputbakken (1) er placeret øverst på scannerens forside.
Papirstyrene (2) på inputbakken sikrer, at mediet indføres korrekt
i scanneren, og at udskriften ikke bliver skæv (skævt billede).
Udskriftsbakken (3) er placeret under inputbakken.

FORSIGTIG

Hvis mediet ikke indføres korrekt, kan der opstå papirstop, og
originalen, der scannes eller kopieres, kan blive beskadiget. Se

Ilægning af originaler i kopimaskinen/scanneren

for at få yderligere

oplysninger.