HP LaserJet 1200 Printer series - Retningslinier for emballering af printeren

background image

Retningslinier for emballering af printeren

Overhold følgende retningslinjer ved emballering af printeren:

Hvis du har mulighed for det, skal du medsende eksempler
på udskrifter og 5 til 10 ark papir eller andet medie, der ikke
er udskrevet korrekt.

Fjern og opbevar eventuelle DIMM'er (hukommelse), der er
installeret i printeren. Se

Afmontering af en DIMM-chip

for at

få yderligere instruktioner.

FORSIGTIG

Statisk elektricitet kan ødelægge DIMM'er. Ved håndtering af DIMM’er
bør du enten tage et jordet antistatisk armbånd på eller røre ved
overfladen af DIMM’ets antistatiske pakke med hyppige mellemrum,
inden du rører ved det bare metal på printeren.

Fjern scanneren. Se

Afmontering af kopimaskine/scanner

for

at få yderligere instruktioner.

Fjern og gem eventuelle kabler, bakker og tilbehørsdele, der
er installeret i printeren.

Fjern og gem tonerkassetten.

FORSIGTIG

For ikke at beskadige tonerkassetten skal den gemmes i
originalemballagen eller opbevares, således at den ikke udsættes for
lys.

Brug den oprindelige emballage, hvis det er muligt. Skader
under forsendelsen, der opstår som et resultat af
utilstrækkelig emballering, er dit ansvar
. Hvis du har kasseret
printerens emballage, kan du kontakte et lokalt
pakkepostfirma og få oplysninger om, hvordan du skal
emballere printeren.

Medsend en udfyldt kopi af serviceoplysningsskemaet. Se

Serviceoplysningsskema

.

Hewlett-Packard anbefaler, at du forsikrer udstyret under
forsendelsen.

background image

192 Kapitel 12 Service og support

DN