HP LaserJet 1200 Printer series - TCP/IP-protokoloplysninger

background image

TCP/IP-protokoloplysninger

Meddelelse

Beskrivelse

Status

Den aktuelle TCP-status:
Klar: Printerserveren venter på data via TCP/IP.
Deaktiveret: TCP/IP blev manuelt deaktiveret.
Initialiserer: Printerserveren leder efter BOOTP-serveren
eller prøver på at få konfigurationsfilen gennem TFTP. Der
vises eventuelt endnu en statusmeddelelse.

Bemærk!

Hvis printerserveren ikke er klar, vises der en fejlkode og
-meddelelse.

Værtsnavn

Det værtsnavn, der er konfigureret på printerserveren.
Værtsnavnet kan være afkortet.
Ikke angivet: Intet værtsnavn blev angivet i et BOOTP-svar
eller en TFTP-konfigurationsfil.
NPIxxxxxx: Standardnavnet er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de
seks sidste cifre i LAN-hardwareadressen (MAC).

IP-adresse

Den IP-adresse (Internet Protocol), der er tildelt
printerserveren. Denne adresse er påkrævet, for at
printerserveren kan fungere på et TCP/IP-netværk. Under
initialiseringen vises en midlertidig værdi på 0.0.0.0. Efter to
minutter tildeles standard-IP-adressen 192.0.0.192, der
måske ikke er en gyldig IP-adresse for netværket.
Ikke angivet: Der er ikke tildelt en IP-adresse, eller værdien
er nul.

Undernetmaske

Den IP-undernetmaske, der er konfigureret på
printerserveren. Under initialiseringen vises en midlertidig
værdi på 0.0.0.0. Afhængigt af konfigurationsparametrene kan
printerserveren måske tildele en brugbar standardværdi
automatisk.
Ikke angivet: Der er ikke konfigureret en undernetmaske.

Standardgateway

IP-adressen på den anvendte gateway, når der sendes pakker
ud af det lokale netværk. Der kan kun konfigureres én
standardgateway. Under initialiseringen vises en midlertidig
værdi på 0.0.0.0. Hvis der ikke tildeles en IP-adresse,
benyttes printerserverens IP-adresse.
Ikke angivet: Der er ikke konfigureret en standardgateway.

background image

176 Kapitel 11 Fejlfinding af printerserveren

DN

Config af

Angiver, hvordan printerserveren har fået sin IP-konfiguration.
BOOTP: Automatisk konfiguration via en BOOTP-server.
BOOTP/TFTP: Automatisk konfiguration via en
BOOTP-server og en TFTP-konfigurationsfil.
DHCP: Automatisk konfiguration via en DHCP-server.
DHCP/TFTP: Automatisk konfiguration via en DHCP-server
og en TFTP-konfigurationsfil.
RARP: Automatisk konfiguration via RARP (Reverse Address
Resolution Protocol).
Brugerdefineret: Manuel konfiguration via Telnet, printerens
kontrolpanel, HP Web JetAdmin, en integreret Webserver
eller en anden metode.
Standard IP: Standard IP-adressen blev tildelt. Denne
adresse er måske ikke en gyldig adresse til netværket.
Ikke konfigureret: Printerserveren blev ikke konfigureret med
IP-parametre. Sørg for, at TCP/IP er aktiveret eller kontroller,
om der er en fejlstatus.

BOOTP-server
eller
DHCP-server
eller
RARP-server

Denne meddelelse vises, hvis BOOTP, DHCP eller RARP
bruges til TCP/IP-konfigurationen. Meddelelsen angiver
IP-adressen på det system, der svarer på printerserveren
forespørgsel om automatisk TCP/IP-konfiguration via
netværket.
Ikke angivet: Konfigurationsserverens IP-adresse kunne ikke
fastlægges, eller den blev sat til nul i svarpakken.

BOOTP/DHCP-server

Denne meddelelse vises under initialiseringen, mens
printerserveren forsøger at få sin TCP/IP-konfiguration fra en
BOOTP- eller DHCP-server. Den midlertidige adresse på
0.0.0.0 vises.
Ikke angivet: Konfigurationsserverens IP-adresse kunne ikke
fastlægges, eller den blev sat til nul i svarpakken.

TFTP-server

IP-adressen på det system, hvor TFTP-konfigurationsfilen er
placeret. Under initialiseringen vises den midlertidige adresse
på 0.0.0.0.
Ikke angivet: Der er ikke angivet en TFTP-server.

Config. fil

Navnet på printerserverens konfigurationsfil. Filens stinavn
kan være afkortet for at kunne være på to linjer.
Ikke angivet: Der blev ikke angivet en fil i BOOTP-svaret fra
værten.

Meddelelse

Beskrivelse

background image

DN

Printerserverens konfigurationsside 177

Domænenavn

DNS-navnet (Domain Name System) på det domæne, hvor
printerserveren er placeret (f.eks. support.company.com).
Det er ikke det fulde DNS-navn, da navnet på værtsprinteren
ikke er inkluderet (f.eks. printer1.support.company.com).
Ikke angivet: Der er ikke konfigureret et domænenavn på
printerserveren.

DNS Server (DNS-server)

IP-adressen på DNS-serveren (Domain Name System).
Ikke angivet: Der er ikke konfigureret en IP-adresse til en
DNS-server på printerserveren.

WINS Server (WINS-server)

IP-adressen på WINS-serveren (Windows Internet Name
Service).
Ikke angivet: Der er ikke konfigureret en IP-adresse til en
WINS-server på printerserveren.

Syslog-server

IP-adressen på den syslog-server, der er konfigureret på
printerserveren.
Ikke angivet: Der er ikke konfigureret en syslog-server.

Ledig ventetid

Ventetidsværdien, udtrykt i sekunder, efter hvilken
printerserveren lukker en ledig TCP-udskriftsdataforbindelse.
Acceptable værdier er heltal mellem 0 og 3600 sekunder.
En værdi på nul slukker ventetidsmekanismen.
Standardindstillingen er 90 sekunder.

SLP

Angiver, om printerserveren sender SLP-pakker (Service
Location Protocol), der benyttes af systemprogrammerne til
automatisk installation.
Aktiveret: Printerserveren sender SLP-pakker.
Deaktiveret: Printerserveren sender ikke SLP-pakker.

Access List

Angiver, om der er konfigureret en værtsbaseret
adgangskontrolliste på printerserveren. En værtsbaseret
adgangskontrolliste angiver IP-adresserne på de individuelle
systemer eller systemers IP-netværk, der har adgang til
printerserveren og enheden.
Angivet: Der konfigureres en værtsbaseret adgangsliste på
printerserveren.
Ikke angivet: Der konfigureres ikke nogen værtsbaseret
adgangsliste på printerserveren. Alle systemer har adgang.

Meddelelse

Beskrivelse

background image

178 Kapitel 11 Fejlfinding af printerserveren

DN

Web JetAdmin URL (Web
JetAdmin-URL)

Hvis HP Web JetAdmin finder printerserveren på netværket,
vises URL-adressen på det værtssystem, der benyttes til
HP Web JetAdmin-tjenester. URL-adressen er begrænset til
to linjer og kan være afkortet.
Ikke angivet: URL-adressen på HP Web JetAdmin-
værtssystemet kunne ikke identificeres eller er ikke
konfigureret.

Meddelelse

Beskrivelse

background image

DN

Printerserverens konfigurationsside 179