HP LaserJet 1200 Printer series - Fejlmeddelelser

background image

Fejlmeddelelser

Fejlkode og -meddelelse

Beskrivelse

02

LANFEJL – INTERNT

RETURLØB

Under en selvtest registrerede printerserveren en testfejl i
internt returløb. Printerserveren kan være defekt. Udskift
printerserveren, hvis fejlen ikke forsvinder.

03

LANFEJL – EKSTERNT

RETURLØB

Printerserveren er ikke tilsluttet netværket korrekt eller er
defekt. Sørg for, at printerserveren tilsluttes netværket korrekt.
Kontroller også kabler og stik.

07

LANFEJL –

CONTROLLERCHIP

Kontroller netværksforbindelserne. Kør opstarttesten, hvis
forbindelserne er intakte: Sluk printeren, og tænd den igen.
Udskift printerserveren, hvis fejlen ikke forsvinder.

08

LANFEJL – VEDV.

FORSINKELSE

Der er opstået et overbelastningsproblem på netværket.

Bemærk!

Hvis printerserveren ikke er tilsluttet netværket, kan denne fejl
ikke opstå.

09

LANFEJL –

OVERFLØDIGE DATA

Kontroller netværksforbindelserne. Kør opstarttesten, hvis
forbindelserne er intakte: Sluk printeren, og tænd den igen.
Udskift printerserveren, hvis fejlen ikke forsvinder.

0A

LANFEJL – INGEN SQE

Kontroller netværksforbindelserne. Kør opstarttesten, hvis
forbindelserne er intakte: Sluk printeren, og tænd den igen.
Udskift printerserveren, hvis fejlen ikke forsvinder.

0C

LANFEJL – MODTAGER

LUKKET

Der kan være problemer med netværkskablerne eller
printerserveren. Kontroller kablerne og stikkene på
Ethernet-netværket. Kør opstarttesten, hvis der ikke er
problemer med netværkskablerne: Fjern og gentilslut
strømmodulstikket på printerserveren. Hvis fejlen ikke
forsvinder, er der problemer med printerserveren.

0D

LANFEJL – SENDER

LUKKET

Der kan være problemer med netværkskablerne eller
printerserveren. Kontroller kablerne og stikkene på
Ethernet-netværket. Kør opstarttesten, hvis der ikke er
problemer med netværkskablerne: Fjern og gentilslut
strømmodulstikket på printerserveren. Hvis fejlen ikke
forsvinder, er der problemer med printerserveren.

background image

DN

Printerserverens konfigurationsside 183

0E

LANFEJL –

BÆRESIGNAL TABT

Kontroller netværksforbindelserne. Kør opstarttesten, hvis
forbindelserne er intakte: Fjern og gentilslut strømmodulstikket
på printerserveren. Udskift printerserveren, hvis fejlen ikke
forsvinder.

10

LANFEJL – UNDERLØB

Der kan være problemer med netværkskablerne eller
printerserveren. Kontroller kablerne og stikkene på netværket.
Kør opstarttesten, hvis der ikke er problemer med
netværkskablerne: Fjern og gentilslut strømmodulstikket på
printerserveren. Hvis fejlen ikke forsvinder, er der problemer
med printerserveren.

11

LANFEJL – FEJL I NYE

FORSØG

Der er problemer med netværkskablerne eller den eksterne
netværkskonfiguration. Kontroller, at hub- eller omskifterport
fungerer.

12

LANFEJL –

INGEN LINKBEAT

Linkbeat registreres ikke, hvis der er tilsluttet en 10Base-T-
eller 100Base-TX-port. Kontroller netværkskablet, og sørg for,
at koncentratoren eller hub'en afgiver linkbeat.

13

NETV. OMKONF. – BOOT

NØDV.

Aktiver de nye konfigurationsværdier ved at nulstille
printerserveren eller slukke printerserveren og tænde den
igen.

28

BUFFERE OPBRUGT

Printerserveren kunne ikke allokere en buffer fra den interne
hukommelse. Dette betyder, at alle buffere er optaget, hvilket
kan skyldes stor broadcast-trafik, eller at en stor del af
netværkstrafikken ledes til printerserveren.

40

ARP

IP-DUBLETADRESSE

ARP-laget har fundet en anden node på netværket, der bruger
den samme IP-adresse som printerserveren.
Fejloplysningerne under denne meddelelse viser
hardwareadressen på den anden node.

41

NOVRAM-FEJL

Printerserveren kan ikke læse indholdet af NOVRAM.

42

UGYLDIG IP-ADRESSE

Den IP-adresse, der er angivet for printerserveren (via
BOOTP), er en ugyldig IP-adresse til angivelse af en enkelt
node. Kontroller Bootptab-filen, hvor du kan finde de korrekte
oplysninger.

Fejlkode og -meddelelse

Beskrivelse

background image

184 Kapitel 11 Fejlfinding af printerserveren

DN

43

UGYLDIG

UNDERNET-MASKE

Den angivne IP-undernetmaske for printerserveren (vis
BOOTP) er en ugyldig undernetmaske. Kontroller
Bootptab-filen, hvor du kan finde de korrekte oplysninger.

44

UGYLDIG

GATEWAY-ADRESSE

Den standard IP-gatewayadresse, der er angivet for
printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig IP-adresse til
angivelse af en enkelt node. Kontroller Bootptab-filen, hvor du
kan finde de korrekte oplysninger.

45

UGYLDIG

SYSLOG-ADRESSE

Den IP-adresse til syslog-serveren, der er angivet for
printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig IP-adresse til
angivelse af en enkelt node. Kontroller Bootptab-filen, hvor du
kan finde de korrekte oplysninger.

46

UGYLDIG

SERVER-ADRESSE

Den IP-adresse til TFTP-serveren, der er angivet for
printerserveren (via BOOTP) er en ugyldig IP-adresse til
angivelse af en enkelt node. Kontroller Bootptab-filen, hvor du
kan finde de korrekte oplysninger.

47

UGYLDIG TRAP

DEST.-ADRESSE

En af IP-destinationsadresserne til SNMP-trap (Trap PDU),
der er angivet for printerserveren (via TFTP), er en ugyldig
IP-adresse til angivelse af en enkelt node. Kontroller
TFTP-konfigurationsfilen.

48

CF-FEJL – FIL

UKOMPLET

TFTP-konfigurationsfilen indeholdt en sidste linje, der var
ukomplet og ikke sluttede med et ny linje-tegn.

49

CF-FEJL – LINJE FOR

LANG

En linje, der blev behandlet i TFTP-konfigurationsfilen, var
længere end den, printerserveren kan acceptere.

4A

CF-FEJL – UKENDT

RESERV. ORD

En linje i TFTP-konfigurationen indholdt et ukendt reserv. ord.

4B

CF-FEJL – MGL.

PARAMETER

En linje i TFTP-konfigurationsfilen manglede en påkrævet
parameter.

4C

CF-FEJL – UGYLD.

PARAMETER

En af parametrene på en linje i TFTP-konfigurationsfilen
indeholdt en ugyldig værdi.

Fejlkode og -meddelelse

Beskrivelse

background image

DN

Printerserverens konfigurationsside 185

4D

CF-FEJL – ADG. LISTE

OVERSKR.

TFTP-konfigurationsfilen angav for mange
adgangslisteregistreringer ved hjælp af "allow:" (tillad).

4E

CF FEJL – TRAPLISTE

OVERSKR.

TFTP-konfigurationsfilen angav for mange
trapdestinationslisteregistreringer ved hjælp af
"trap-destination:" (trapdestination).

4F

TFTP FJERNFEJL

TFTP-overførslen af konfigurationsfilen fra værten til
printerserveren mislykkedes, og fjernværten sendte en
TFTP-FEJL-pakke til printerserveren.

50

TFTP LOKALFEJL

TFTP-overførslen af konfigurationsfilen fra værten til
printerserveren mislykkedes, da den lokale printerserver
stødte på en form for inaktivitetstimeout eller
genudsendelsessituation.

51

TFTP MAKS. FORSØG

OVERSKR.

Det samlede antal forsøg på TFTP-overførsel af
konfigurationsfilen fra værten til printerserveren har
overskredet grænsen for antal forsøg.

52

FEJL I

BOOTP/DHCP-SVAR

Der blev registreret en fejl i det BOOTP- eller DHCP-svar, som
printerserveren modtog. Svaret havde enten ikke
tilstrækkelige data i UDP-datagrammet, så det kunne
indeholde BOOTP-/DHCP-minimumheader på 236 byte, et
driftsfelt der ikke var BOOTPREPLY(0X02), et header-felt der
ikke passede til printerserverens hardwareadresse, eller en
UDP-kildeport, der ikke var BOOTP-/DHCP-serverporten
(67/udp).

53

FEJL I

BOOTP-MÆRKESTØRRELSE

Mærkestørrelsen i et forhandlerspecifikt felt i BOOTP-svaret er
enten 0 eller større end det resterende antal ubehandlede
byte i det forhandlerspecifikke område.

54

BOOTP/RARP I GANG

Printerserveren modtager for øjeblikket sine grundlæggende
IP-konfigurationsoplysninger via BOOTP/RARP.

55

BOOTP/DHCP I GANG

Printerserveren modtager for øjeblikket sine grundlæggende
IP-konfigurationsoplysninger via BOOTP/DHCP og har endnu
ikke fundet nogle fejl.

Fejlkode og -meddelelse

Beskrivelse

background image

186 Kapitel 11 Fejlfinding af printerserveren

DN

56

DHCP NAK (DHCP NAK) Printerserveren modtog en negativ bekræftelsesmeddelelse

fra DHCP-serveren som svar på en
konfigurationsforespørgsel.

57

KAN IKKE KOBLE PÅ

DHCP-SERVER

Printerserveren modtog IP-parametre fra en DHCP-server,
men kommunikationen med DHCP-serveren er afbrudt.
Kontroller DHCP-serverens status.
Hvis du tildelte en rettighed med uendelig varighed, bruger
printerserveren IP-adressen på den DHCP-server, der sidst er
brugt, men operationen forringes måske, indtil en
DHCP-server svarer.

58

POSTSCRIPT-MODUS

IKKE VALGT

Printeren understøtter ikke AppleTalk eller
AppleTalk-udvidelser.

59

UKOMPLET F/W – SKAL

DOWNLOADE

Der overføres for øjeblikket firmware til printerserveren, eller
overførslen mislykkedes.

5A

SLUK OG TÆND FOR

/ PRINTEREN

Firmwareoverførslen er afsluttet. Sluk printerserveren, og
tænd den igen.

83

AFBRYDER TIL

SERVEREN

Serveren er lukket ned på grund af en konfigurationsændring
eller en nulstillingsforespørgsel. Denne meddelelse forsvinder
automatisk efter et par sekunder, medmindre printeren er
offline, i fejltilstand eller er ved at betjene en anden I/O-port
eller en anden netværksprotokol.

Fejlkode og -meddelelse

Beskrivelse

background image

DN

Hardwarekontrol 187