HP LaserJet 1200 Printer series - Udskiftning af kopimaskinens/scannerens separationspude

background image

Udskiftning af kopimaskinens/scannerens
separationspude

Hvis kopimaskinens/scannerens
inputbakke indfører mere end en side ad
gangen, kan det være nødvendigt at
udskifte kopimaskinens/scannerens
separationspude. Gentagne problemer
indikerer, at kopimaskinens/scannerens
separationspude er slidt. Se

Oplysninger

om tilbehør og bestilling

, hvis du vil

bestille en ny separationspude til
kopimaskinen/scanneren.

1

Tryk på udløserknappen for at åbne
kopimaskine-/scannerdækslet.

2

Tag godt fat i separationspuden og
mylararket med tommelfingeren og
pegefingeren, og træk dem lige op
og ud.

Bemærk!

Du vil føle modstand, da tappene er det,
som holder den sorte pudeholder fast i
kopimaskinen/scanneren. Dette er
normalt. Puden er del af udskiftnings-
enheden. Den frigøres også ved denne
procedure.

3

Tryk den nye pudeholder, hvorpå
separationspude og mylar er
monteret, på plads.

4

Luk kopimaskine-/scannerdækslet.

1

2

3

4

background image

DN

Afmontering af kopimaskine/scanner 161