HP LaserJet 1200 Printer series - Udbedring af papirstop

background image

Udbedring af papirstop

1

Åbn den direkte udskriftsgang,
og tryk på scannerdækslets
udløserknap for at åbne dækslet.

2

Find og tag fat i originalen via den
direkte udskriftsgang eller via
kopimaskine-/scannerdækslet,
afhængigt af hvor papiret stikker
længst ud.

3

Træk forsigtigt og roligt papiret ud.

Bemærk!

Tag altid alle originaler ud af
inputbakken, og ret stakken, når der
tilføjes nye originaler.

1

2

3

background image

160 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN