HP LaserJet 1200 Printer series - Scanneren gjorde ingenting

background image

Scanneren gjorde ingenting

Løsning

Beskrivelse

Er scanneren korrekt
tilsluttet og monteret på
printeren?

Scanneren skal være monteret, og kablet skal være tilsluttet.
Se Opsætningsvejledning for at få yderligere instruktioner
vedrørende tilslutning. Se

Afmontering af kopimaskine/

scanner

for at få yderligere instruktioner vedrørende

afmontering af scanneren.

FORSIGTIG

Træk stikket til printeren ud, inden du kontrollerer
kopimaskine-/scannerforbindelsen, for at undgå skader.

Har du udskrevet en
konfigurationsside for at
kontrollere, om printeren
genkender scanneren?

Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, om scanneren
er installeret. Du udskriver konfigurationssiden ved at trykke
på knappen Start. Midt på siden til højre vises der en blok
med titlen "Copy Settings" (Kopiindstillinger), hvis
kopimaskinen/scanneren er installeret. Hvis der ingen blok er,
skal du trække stikket til printeren ud og sætte det i igen. Hvis
dette ikke hjælper, skal du kontrollere, om kopimaskinen/
scanneren er korrekt tilsluttet printeren. Se
Opsætningsvejledning, der fulgte med kopimaskinen/
scanneren, for at få yderligere tilslutningsoplysninger. Se

Afmontering af kopimaskine/scanner

for at få yderligere

instruktioner vedrørende afmontering af kopimaskinen/
scanneren.

Sendte du et udskrifts- eller
kopijob, inden du forsøgte at
scanne?

Hvis du sendte et udskrifts- eller kopijob, inden du forsøgte at
scanne, skal du vente med at scanne, indtil udskrifts- eller
kopijobbet er afsluttet. Jobbet kan stadig være i køen.
Kontroller printerens indikatorstatus. Se

Printerindikatormønstre

for at få yderligere oplysninger.

background image

140 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN

Fungerer parallel- eller
USB-kablet, som det skal, og
er det korrekt tilsluttet?

Parallel- eller USB-kablet kan være defekt. Prøv følgende:

Frakobl parallel- eller USB-kablet i begge ender, og tilslut
det igen.

Prøv at udskrive et udskriftsjob, som du ved, kan
udskrives.

Tilslut om muligt kablet og printeren til en anden
computer, og prøv at udskrive et job, som du ved, kan
udskrives.

Prøv at bruge et nyt IEEE-1284-kompatibelt parallelkabel
eller et USB-!f-kompatibelt kabel. Se

Oplysninger om

tilbehør og bestilling

.

Kontakt computerproducenten vedrørende ændring af
parallelportindstillingerne til ECP (extended capabilities
port).

Kører der andre enheder på
computeren?

HP LaserJet 1220-Print•Copy•Scan deler måske ikke en USB-
eller parallelport. Hvis et lydkort, en ekstern harddisk eller en
netværksomskifter er tilsluttet den samme port som HP
LaserJet 1220, kan den anden enhed forårsage forstyrrelser.
Hvis du vil tilslutte og bruge HP LaserJet 1220, skal den
anden enhed frakobles, eller også skal du bruge to porte på
computeren. Der skal eventuelt tilføjes endnu et
grænsefladekort. Hewlett-Packard anbefaler et
ECP-parallelgrænsefladekort. Se dokumentationen, der fulgte
med computeren, hvis du ønsker oplysninger om installation
af et ekstra parallelgrænsefladekort eller om løsning af
enhedskonflikter.

Løsning

Beskrivelse

background image

DN

Sådan findes en løsning 141