HP LaserJet 1200 Printer series - Kopierne er blanke, blege eller mangler billeder

background image

Kopierne er blanke, blege eller mangler
billeder

Løsning

Beskrivelse

Laver du en Hurtig kopi, når
du burde benytte
HP LaserJet Copier?

Indstillingen Hurtig kopi giver måske ikke gode resultater for
den aktuelle type kopijob. Se

Kopifunktioner

for at få

yderligere oplysninger.

Befinder beskyttelsestapen
sig stadig på printerens
tonerkassette?

Alle nye tonerkassetter emballeres med beskyttelsestape. Se

Udskiftning af tonerkassetten

, hvis du vil kontrollere, om

beskyttelsestapen er blevet fjernet.

Er tonerkassetten ved at
være tom?

Der laves kopier ved hjælp af printeren. Hvis tonerkassetten
er ved at være tom, vil kopierne blive blege. Du kan muligvis
forlænge tonerkassettens levetid lidt ved at omfordele
toneren, men sørg for, at du har en ekstra tonerkassette, du
kan installere. Se

Omfordeling af toner

for at få instruktioner.

Er originalen af dårlig
kvalitet?

Kopiens nøjagtighed afhænger af originalens kvalitet og
format. Prøv at justere kontrasten med HP LaserJet Copier.
Se

Brug af HP LaserJet Copier

for at få instruktioner. Hvis

originalen er for lys, kan kopien måske ikke kompensere
herfor, selvom du justerer kontrasten.

Har originalen en farvet
baggrund?

En farvet baggrund kan bevirke, at billeder i forgrunden ikke
træder tydeligt nok frem, eller at baggrunden får en anden
nuance. Benyt HP LaserJet Copier til at justere indstillingerne
inden kopieringen eller til at forbedre billedet, efter at det er
blevet kopieret. Se

Brug af HP LaserJet Copier

for at få

instruktioner. Se også

Scanneropløsning og farve

for at få

yderligere oplysninger.

Er originalen længere end
762 mm?

Den maksimale scanningslængde er 762 mm. Hvis siden
overskrider denne maksimumlængde, standser
kopimaskinen/scanneren.

FORSIGTIG

Prøv ikke at trække originalen ud af scanneren. Scanneren
eller originalen kan blive beskadiget. Se

Udbedring af

papirstop i kopimaskinen/scanneren

for at få instruktioner.

background image

DN

Sådan findes en løsning 151

Er originalen for lille?

HP LaserJet 1220 Copier/Scanner understøtter som minimum
et format på 50,8 x 90 mm. Originalen sidder måske fast. Se

Udbedring af papirstop i kopimaskinen/scanneren

for at få

instruktioner.

Løsning

Beskrivelse

background image

152 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN