HP LaserJet 1200 Printer series - Ingen udskrift blev vist på skærmen

background image

Ingen udskrift blev vist på skærmen

Løsning

Beskrivelse

Kopierer eller udskriver du
for øjeblikket?

Vent, indtil kopi- eller udskriftsjobbet er færdigt, inden du
prøver at scanne.

Er originalen lagt korrekt i?

Kontroller, at originalen er lagt korrekt i: smal side først,
øverste del af dokumentet forrest i scannerens inputbakke, og
den side, der skal scannes, opad. Se

Ilægning af originaler i

kopimaskinen/scanneren

for at få yderligere oplysninger.

Er scanneren korrekt
tilsluttet og monteret på
printeren?

Scanneren skal være monteret, og kablet skal være tilsluttet.
Se Opsætningsvejledning, der fulgte med scanneren, for at få
yderligere oplysninger om tilslutning. Se

Afmontering af

kopimaskine/scanner

for at få yderligere instruktioner

vedrørende afmontering af kopimaskinen/scanneren.

FORSIGTIG

Træk stikket til printeren ud, inden du kontrollerer
kopimaskine-/scannerforbindelsen, for at undgå skader.

Er der valgt en forkert
printer?

Kontroller, at HP LaserJet 1200 er valgt som den aktuelle
printer, når du udskriver.

background image

142 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN