HP LaserJet 1200 Printer series - Der kom ingen kopi ud af printeren, eller scanneren gjorde ingenting

background image

Der kom ingen kopi ud af printeren, eller
scanneren gjorde ingenting

Løsning

Beskrivelse

Er mediet lagt i inputbakken? Læg mediet i printeren. Se

Ilægning af medier i inputbakkerne

for at få yderligere oplysninger.

Er originalen lagt korrekt i?

Kontroller, at originalen er lagt korrekt i: smal side først,
øverste del af dokumentet nederst i scannerens inputbakke,
og den side, der skal scannes eller kopieres, opad. Se

Ilægning af originaler i kopimaskinen/scanneren

for at få

yderligere oplysninger.

Er scanneren monteret
korrekt, og er kablet tilsluttet
printeren?

Scanneren skal være monteret, og kablet skal være tilsluttet.
Se Opsætningsvejledning for at få yderligere instruktioner
vedrørende tilslutning. Se

Afmontering af kopimaskine/

scanner

for at få yderligere instruktioner vedrørende

afmontering af scanneren.

FORSIGTIG

Træk stikket til printeren ud, inden du kontrollerer
kopimaskine-/scannerforbindelsen, for at undgå skader.

Er der valgt en forkert
printer?

Kontroller, at HP LaserJet 1220 er valgt som den aktuelle
printer, der skal udskrives til, i feltet Printer i Kopi plus.

Har du udskrevet en
konfigurationsside for at
kontrollere, om printeren
genkender scanneren?

Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, om scanneren
er installeret. Du udskriver konfigurationssiden ved at trykke
på knappen Start. Midt på siden til højre vises en blok med
titlen "Copy Settings" (Kopiindstillinger), hvis kopimaskinen/
scanneren er installeret korrekt. Hvis der ingen blok er, skal du
trække stikket til printeren ud og sætte det i igen. Hvis dette
ikke hjælper, skal du kontrollere, at kopimaskinen/scanneren
er korrekt tilsluttet printeren. Se Opsætningsvejledning, der
fulgte med kopimaskinen/scanneren, for at få yderligere
tilslutningsoplysninger. Se

Afmontering af kopimaskine/

scanner

for at få yderligere instruktioner vedrørende

afmontering af kopimaskinen/scanneren.

background image

150 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN