HP LaserJet 1200 Printer series - Lukning af venstre sidepanel

background image

Lukning af venstre sidepanel

Du lukker det venstre sidepanel ved først at fastgøre det til
printerens forside. To hængsler holder panelets forside på plads.
Sving dernæst panelet indad, indtil det klikker på plads.

Bemærk!

Sørg for, at det venstre sidepanel er fuldstændig lukket. Hvis det ikke
er lukket, er tonerdækslet ikke helt lukket, den gule indikator blinker, og
printeren virker ikke.

background image

164 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN

background image

DN

165

11