HP LaserJet 1200 Printer series - 10 Fejlfinding af kopimaskinen/ scanneren

background image

Fejlfinding af
kopimaskinen/
scanneren

I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner:

Sådan findes en løsning

Forbedring af kopi-/scanningskvaliteten

Rengøring af kopimaskinen/scanneren

Udbedring af papirstop i kopimaskinen/scanneren

Udskiftning af kopimaskinens/scannerens separationspude

Afmontering af kopimaskine/scanner

Lukning af venstre sidepanel

background image

138 Kapitel 10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

DN