HP LaserJet 1200 Printer series - Printerkontrolpanel

background image

Printerkontrolpanel

Printerkontrolpanelet består af to indikatorer og en oplyst knap.
Disse indikatorer frembringer mønstre, som identificerer
printerens status.

Start-knap og -indikator: Tryk på og slip knappen Start,
hvis du vil udskrive en konfigurationsside eller fortsætte
udskrivningen, mens printeren er i manuel indføringstilstand.

Klar-indikator: Indikerer, at printeren er klar til at udskrive.

Eftersyn-indikator: Indikerer, at printerens inputbakke er
tom, tonerdækslet er åbent, tonerkassetten mangler eller
andre fejl.

Bemærk!

Se

Printerindikatormønstre

for at få en beskrivelse af indikatormønstre.

Klar

-indikator (grøn)

Eftersyn

-indikator (gul)

Start

-knap og

-indikator (grøn)

background image

16 Kapitel 1 Lær printeren at kende

DN