HP LaserJet 1200 Printer series hjælp

background image

hp

LaserJet 1200

series-produkter

brugerhåndbog

background image
background image

HP LaserJet 1200 Series
printer og
Print•Copy•Scan-produkter

Brugerhåndbog

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA.

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse er ikke tilladt uden
forudgående skriftlig tilladelse,
medmindre dette er tilladt ifølge
gældende love om ophavsret.

En bruger af
Hewlett-Packard-printeren, der
er tilknyttet denne
brugerhåndbog, tildeles en
licens til at: a) udskrive kopier
af denne brugerhåndbog til
PERSONLIG, INTERN ELLER
FIRMAMÆSSIG brug, idet man
er underlagt begrænsningen om
ikke at sælge, videresælge eller
på anden måde distribuere
disse eksemplarer; og at b)
placere en elektronisk kopi af
denne brugerhåndbog på en
netværksserver, forudsat at
adgangen til den elektroniske
kopi er begrænset til PRIVATE
og INTERNE brugere af den
Hewlett-Packard-printer, som
denne brugerhåndbog hører til.

Publikationsnummer:
C7045-Online
1. udgave: april 2001.

Garanti

Oplysningerne i dette dokument
kan ændres uden forudgående
varsel.

Hewlett-Packard giver ingen
garanti med hensyn til
disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASIGER SIG DET
STILTIENDE ANSVAR
FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard påtager sig
intet ansvar for direkte, indirekte
eller hændelige skader eller
nogen følgeskader eller andre
skader, som er opstået i
forbindelse med leveringen eller
brugen af disse oplysninger.

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

og Adobe Photoshop

®

er

varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated,
som kan være registreret i
visse retskredse.

Arial

®

, Monotype

®

og Times

New Roman

®

er varemærker

registreret i USA, tilhørende
Monotype Corporation.

CompuServe

er et amerikansk

varemærke tilhørende
CompuServe, Inc.

Helvetica

, Palatino

,

Times

og Times Roman

er varemærker tilhørende
Linotype AG og/eller
datterselskaber i USA
og andre lande.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

og MS-DOS

®

er varemærker

registreret i USA, tilhørende
Microsoft Corporation.

LaserWriter

®

er et registreret

varemærke, tilhørende
Apple Computer, Inc.

TrueType

er et amerikansk

varemærke tilhørende
Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

er et

servicemærke registreret i
USA tilhørende U.S. EPA
(de amerikanske
miljømyndigheder).

Netscape er et amerikansk
varemærke tilhørende Netscape
Communications Corporation.

Unix

®

er et registreret

varemærke tilhørende
The Open Group.

background image

DN