HP LaserJet 1200 Printer series - Rejstøík

background image

Rejstøík

A

adresa hardwaru

soubor Bootptab

50

Adresa IP

169

soubor Bootptab

50

AppleTalk

Číslo sítě

175

Číslo uzlu

175

Název

175

Stav

175

Typ

175

Zóna

175

AUTOMATICKÉ VYJEDNÁVÁNÍ

166

B

Barva

261

pokyny

259

Bezpečnostní zásady

kopírování

33

skenování

33

BOOTP

konfigurace

49

BOOTP (Server BOOTP)

170

BOOTP Server (Server BOOTP)

identifikace

170

brána

soubor bootptab

51

Brožury

tisk

74

C

Celkový počet přijatých paketů

168

CONFIG FILE

170

Č

časový limit nečinnosti

aktuální nastavení

171

Číslo modelu

165

Čištění

dráha papíru v tiskárně

124

Skener

151

tiskárna

122– 124

D

DATUM VÝROBY

166

DHCP

aktivace a deaktivace

57

použití

52

servery Windows

53

Systémy UNIX

52

DHCP (Server DHCP)

170

DHCP NAK

179

DIMM

instalace

240

odstranění

243

DNS Server (Server DNS)

171

DUPLICITNÍ ADRESA IP PROTOKOLU ARP

177

E

Editor fotografií HP LaserJet

39

Elektronická pošta, skenování do

81

F

Fólie

tisk

61

funkce OCR

83

Funkce úpravy textu (OCR)

83

H

hardwarová adresa

identifikace

165

hlášení

Chyby

176

hlášení konfigurační stránky

Chybová hlášení

176

Hlavička

tisk

64

Hlavní panel HP LaserJet

vypnutí

35

HP JetDirect

Chybová hlášení

176

HP JetDirect 175X

42

konfigurační stránka

161

Ch

CHYBA CF

CHYBĚJÍCÍ PARAMETR

178

NEPLATNÝ PARAMETR

178

NEÚPLNÝ SOUBOR

178

NEZNÁMÉ KLÍČOVÉ SLOVO

178

PŘESAH PŘÍSTUPOVÉHO SEZNAMU

178

background image

264 Rejstřík

CZ

PŘESAH SEZNAMU DEPEŠÍ

178

PŘÍLIŠ DLOUHÝ ŘÁDEK

178

CHYBA PAMĚTI NOVRAM

177

CHYBA SÍTĚ LAN

ČIP ŘADIČE

176

CHYBA OPAKOVÁNÍ

177

nekonečné odložení

176

NENÍ TESTOVACÍ SIGNÁL

177

podtečení

177

PŘIJÍMAČ VYPNUT

176

ŠUM

176

VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ SMYČKA

176

VNITŘNÍ ZPĚTNÁ SMYČKA

176

VYSÍLAČ VYPNUT

176

ZTRÁTA NOSNÉHO SIGNÁLU

177

žádný sqe

176

CHYBNÁ ODPOVĚĎ BOOTP

179

Chybová hlášení

176

Chybové hlášení

skener a kopírka

poradce při potížích

142

Chybové zprávy

tiskárna

na obrazovce

105

světelná signalizace

103

I

Import obrazů

85

Instalace

skener

27

tiskárna

11, 41

IP

informace o konfiguraci

170

K

Karta V/V

STAV

165

Kartón

tisk

65

klient-server

42

KOLIZE POZDNÍHO PŘENOSU

168

Kolize přenosu

168

Kompatibilita

LaserJet III

77

Komponenty

Kopírka a skener

29– 31

KONFIGURACE PORTU

165

KONFIGUROVAL

170

Kontrast

nastavení

85, 86

předlohy citlivé na kontrast

85

Kopírka a skener

komponenty

29– 31

technické údaje

214– 216, 224

Kopírování

bezpečnostní zásady

33

předlohy citlivé na kontrast

85

Rychlé kopie

90

stvrzenky

85

zrušení úlohy kopírování

94

Kvalita skenování a kopírování

poradce při potížích

146, 148

Kvalita tisku

nastavení

77

poradce při potížích

121

M

Macintosh

ovladače tiskárny

24

poradce při potížích

107

software pro

24

tiskové chyby

109

výběr jiného souboru PPD

111

Manipulace s papírem

tiskárna

poradce při potížích

114, 150

maska podsítě

169

parametr souboru bootptab

51

Média

fólie, tisk

61

hlavička, tisk

64

kartón, tisk

65

Kopírka a skener

32

obálky, tisk

62, 63

specifikace

32

Médium

specifikace

20

technické údaje

233

tiskárna

výběr

20

N

Napájení

tiskárna

převody napětí

22

vypnutí

22

Nápověda

25

přístup

40

tiskárna

25

Nastavení

kvalita tisku

77

Rychlé kopírování, změny

91

vlastnosti tiskárny (ovladač)

23

Nastavení názvu komunity SNMP

konfigurační stránka

166

Nástroj HP LaserJet

pro Macintosh

24

Nástroj LaserJet Utility

24

Název domény

171

Název hostitele

169

background image

CZ

Rejstřík 265

Název komunity

49

konfigurační stránka

166

Název uzlu

173

NEDOSTATEK VYROVNÁVACÍ PAMĚTI

177

Nejlepší kvalita

nastavení tiskárny

77

NELZE

PŘIPOJIT SERVER DHCP

179

NENÍ VYBRÁN REŽIM POSTSKRIPT

179

Neodeslatelné pakety

168

NEPLATNÁ

ADRESA BRÁNY

178

ADRESA IP

177

ADRESA SERVERU

178

ADRESA SYSLOG

178

CÍLOVÁ ADRESA DEPEŠE

178

MASKA PODSÍTĚ

177

nesprávná velikost značky BOOTP

179

O

Obálky

tisk

62, 63

Oboustranný tisk

69

Oboustranný tisk, kartón

71

Obraz

připojení poznámky

87

vady

tiskárna

118

vylepšení

86

Opatření

skener

uvíznutí

152

tiskárna

uvíznutý papír

125

Oříznutí obrazu

86

Ovládací panel

skener

30

tiskárna

15

uzamčení

24

Ovládací panel kopírky

37

ovladač Laser Writer

24

P

Paměť

DIMM

dostupný

242

instalace

240

odstranění

243

testování

242

Panel nástrojů LaserJet

38

funkce

38

přístup

38

Papír

doporučené formáty a typy

Kopírka a skener

32

podporované formáty a typy

tiskárna

20

technické údaje

tiskárna

234– 238

vložení

tiskárna

21

výběr

20, 233

zavedení

Kopírka a skener

34

peer-to-peer

42

Počet obdržených vadných paketů

168

Počet obdržených vadných rámců

168

Počet přenesených paketů

168

POČET PŘIJATÝCH TYPŮ RÁMCŮ SÍTĚ

174

Podávací válec

čištění

130

výměna

128

Podložka

32

Podpora

187

America Online

191

CompuServe

191

dostupnost

184

Pomocník podpory HP

193

Služba HP FIRST

193

služby online

191

WWW

191

zákazníků

189

Podporované prohlížeče WWW

47

Pomocník pro dokumenty

funkce

35

přístup

35

Poradce při potížích

chybová hlášení konfigurační stránky

176

Kopírka a skener

hledání řešení

134

kvalita skenování a kopírování

148

podávací válec

128, 130

Problémy při tisku v systému Macintosh

107

problémy PS

112

skener

uvíznutý papír

152

skener a kopírka

133

skenování a kopírování

146

tiskárna

101

hledání řešení

102

chybové zprávy

105

manipulace s papírem

114, 150

světelná signalizace

103

uvíznuté papíry

125

vady zobrazení

118

PPD

výběr jiného

111

background image

266 Rejstřík

CZ

PPD (Printer Page Description) viz soubory

PPD

24

Pracovní plocha dokumentů LaserJet

funkce

36

přístup

36

Primární typ rámce

173

PROBÍHÁ ODPOJENÍ

OD SERVERU

180

Prodej

umístění kanceláří

195

prodejní a servisní kancelář

195

Prohlížeče, podporované

47

Protokol BOOTP

48

Protokol DHCP

52

Protokol IPX/SPX

Hlášení Stav

173

Protokol SLP

171

Protokol TCP/IP

Hlášení Stav

169

PRŮBĚH BOOTP/DHCP

179

PRŮBĚH BOOTP/RARP

179

Předcházení problémům

146

předlohy citlivé na kontrast

85

přejmenování tiskárny

111

PŘEKONFIGUROVÁNÍ SÍTĚ – MUSÍ SE

RESTARTOVAT

177

Převody napětí

tiskárna

22

Přijaté pakety typu Unicast

168

připojení k síti

změny nastavení

39

Příslušenství a objednávky

čísla dílů

253

informace

253

Přístupový seznam

přístupový seznam hostitele

171

R

RARP Server (server RARP)

identifikace

170

RARP, použití

58

REVIZE FIRMWARU

165

Režim EconoMode

78

režimy

prohlížeč

81

skenování

81

režimy zobrazení, skener

81

Rozlišení

260

pokyny

259

Rozšířené kopírování

37

Ruční oboustranný tisk

69

Ruční oboustranný tisk, kartón

71

Ruční podávání

68

Rychlé kopírování

37

nastavení

91

provádění

90

Rychlejší tisk

nastavení tisku

77

S

Sekvence indikátorů

tiskárna

103

server BOOTP

49

server DHCP

identifikace

170

server DNS

52

server HP JetDirect 175X

Ověření hardwaru

181

server systémového protokolu

parametr souboru Bootptab

51

server WINS

DHCP a

52

Servis

dostupnost

184

formulář informací

186

hardware

184

poskytovatelé

193

smlouvy

193

umístění kanceláří

195

Servis a podpora

dostupnost

184

viz také Podpora

183

síť Novell NetWare

Chybová hlášení

176

Skener

instalace

27

ovládací panel

30

uvíznutý papír

152

vstupní zásobník papíru

31

Skener a kopírka

odebrání z tiskárny

155

Skenování

bezpečnostní zásady

33

předlohy citlivé na kontrast

85

stvrzenky

85

zrušení úlohy skenování

87

Služba HP FIRST

193

Software

HP LaserJet Utility pro Macintosh

24

Licenční smlouva

246

Macintosh

24

Nastavení rychlého kopírování

37

Ovládací panel kopírky

37

ovladače tiskárny Macintosh

24

Panel nástrojů LaserJet

38

Pomocník pro dokumenty

35

Pracovní plocha dokumentů LaserJet

36

vlastnosti tiskárny (ovladač)

23

soubory PPD

Macintosh

24

Součásti

tiskárna

14– 19

background image

CZ

Rejstřík 267

Statistika sítě

168

Stav

AppleTalk

175

Obecný

165

Protokol IPX/SPX

173

Protokol TCP/IP

169

Storno

skenování úloh

87

tisková úloha

76

úloha kopírování

94

syslog server

identifikace

171

T

Technické údaje

Kopírka a skener

214– 216, 224

tiskárna

202– 204

papír

234– 238

TFTP

Chybová hlášení

179

Server

49, 170

Tisk

brožury

74

tisk na média

fólie

61

hlavička

64

kartón

65

obálky

62, 63

v režimu EconoMode (úspora toneru)

78

vodoznaky

72

zrušení tiskové úlohy

76

tisk N stran na list

73

Tiskárna

funkce a výhody

12

instalace

11, 41

možnosti vstupu papíru

16

možnosti výstupu papíru

18

napájení

převody napětí

22

vypnutí

22

nápověda

25

ovládací panel

15

ovladač

23

ovladače, Macintosh

24

přejmenování

111

součásti

14– 19

světelná signalizace

103

technické údaje

202– 204

uvíznutý papír

125

vlastnosti (ovladač)

23

vložení papíru (média)

21

výchozí nastavení

23

tiskový server

HP JetDirect 175X

160

Chybová hlášení

163

Poradce při potížích

160

sekvence indikátorů

162

Toner

režim EconoMode (úspora toneru)

78

změna rozložení

98

Tonerová kazeta

recyklace

97

správa

95

úspora toneru, režim EconoMode

97

výměna

99

Typ rámce

174

U

Úlohy skenování

připojení poznámky

87

skenování do elektronické pošty

81

skenování obrazu

85

uložení skenovaných obrazů

84

úprava textu (OCR)

83

vylepšení skenovaných obrazů

86

Úlohy tisku

tisk brožur

74

tisk N stran na list

73

tisk na obě strany papíru

69

tisk na obě strany papíru, kartón

71

tisk vodoznaků

72

více stránek na jeden list

73

Uložení skenovaných obrazů

84

Windows 9.x a NT 4.0

84

Úprava skenovaného textu (OCR)

83

Úspora toneru

režim EconoMode

78

Uvíznutí

skener

152

tiskárna

125

Uvíznutý papír

skener

odstranění

152

tiskárna

odstranění

125

uzamčení ovládacího panelu

24

V

Vady obrazu

Kopírka a skener

Černé body nebo pruhy

148

nejasný text

148

nežádoucí čáry

148

prázdné stránky

147

příliš světlé nebo příliš tmavé

147

rozptýlený obrys toneru

149

svislé bílé pruhy

147

zmenšený obraz

148

background image

268 Rejstřík

CZ

Vady zobrazení

tiskárna

chybně tvarované znaky

120

skvrny od toneru

118

světlý nebo vybledlý tisk

118

šedé pozadí

119

šmouhy od toneru

119

uvolněný toner

120

vertikální čáry

119

vertikální opakované chyby

120

vynechání

118

záhyby nebo zmačkání

121

zkosení stránky

120

zkroucení a zvlnění

121

Více stránek na list

tisk

73

Vlastnosti tiskárny

nastavení kvality tisku

77

ruční oboustranný tisk

69

tisk brožur

74

více stránek na jeden list

73

vodoznaky

72

Vložení

Předlohy v kopírce a skeneru

34

Vodoznaky

72

výběr

jiný soubor PPD

111

VÝBĚR PORTU

165

Výchozí brána

konfigurační stránka

169

viz také brána

169

Výchozí nastavení

kvalita tisku

77

Rychlé kopírování

91

vlastnosti tiskárny (ovladač)

23

vypnutí hlavního panelu HP LaserJet

35

Výrobní číslo

166

W

WEB JETADMIN URL

172

WINS Server (Server WINS)

171

Z

zabudovaný server WWW

46

Záruka

248

tonerová kazeta

250

Získání obrazu

85

Zprávy na obrazovce

tiskárna

105

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220