HP LaserJet 1200 Printer series - Obsah

background image

Obsah 3

Obsah

1 Seznámení s tiskárnou

Seznámení s funkcemi a výhodami tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tisk ve vynikající kvalitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ušetřete čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ušetřete peníze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vytvořte profesionální dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozšíření tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Identifikace součástí tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ovládací panel tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vstupní zásobníky tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vymezovače tiskárny pro média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výstupní cesty tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dvířka toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Výběr papíru a jiných médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vložení média do vstupních zásobníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hlavní vstupní zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prioritní vstupní zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jednotlivé typy média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Seznámení s převodem napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladači) a nápovědě . . . . . . . . . . 23

Vlastnosti tiskárny (ovladač) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Software pro počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nápověda pro tiskárnu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tisk konfigurační stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Seznámení s kopírkou a skenerem

Funkce a výhody kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Určení komponent kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ovládací panel kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vstupní zásobník média, vymezovače a výstupní přihrádka. . . 31
Dvířka kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Doporučené formáty a typy médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bezpečnostní zásady pro kopírování a skenování. . . . . . . . . . . . . 33
Vložení předloh do kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

4 Obsah

CZ

Seznámení se softwarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hlavní panel HP LaserJet

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 35

Vypnutí hlavního panelu HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Správce dokumentů HP LaserJet

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 36

Nastavení rychlého kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kopírka HP LaserJet (rozšířené kopírování) . . . . . . . . . . . . . . 37
Panel nástrojů na hlavním panelu HP LaserJet

(Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0) . . . . . . . . . . . 38

Konfigurace zařízení HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Editor fotografií HP LaserJet

(Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0) . . . . . . . . . . . 39

Přístup k nápovědě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3 Seznámení s tiskovým serverem

Funkce a výhody tiskového serveru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Použití síťových protokolů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Identifikace komponent tiskového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Instalace tiskového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Instalace a konfigurace síťového softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Instalace softwaru v síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Instalace tiskárny a serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Použití zabudovaného serveru WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Předpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kompatibilní prohlížeče WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Spuštění zabudovaného serveru WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Použití HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Další nástroje konfigurace a správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Použití BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Výhody použití BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Konfigurace serveru BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Položky souboru Bootptab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Použití DHCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Systémy UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Systémy Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Server Windows NT 4.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Server Windows 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Aktivace a deaktivace DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Přemístění na jinou síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

background image

CZ

5

4 Média

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií . . . . . . . . . . . . . . 60
Tisk na fólie a štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tisk obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tisk na formulář s hlavičkou a předtištěný formulář . . . . . . . . . . . 64
Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón . . . . . . . . . . . . . . 65

5 Úlohy tisku

Tisk s ručním podáváním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) . . . . . . . . . . . . 69
Tisk vodoznaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Přístup k funkci vodoznaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Tisk více stran na jeden list papíru (tisk N-stran na list) . . . . . . . . . 73

Přístup k funkci tisku několika stránek na jeden

list (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Přístup k funkci tisku několika stránek na jeden

list (Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Tisk brožur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zrušení tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Seznámení s nastavením kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Použití režimu EconoMode (úspora toneru) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

6 Skenování

Zahájení skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Práce se skenovanými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Skenování do elektronické pošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Využití funkce elektronické pošty

(Windows 98, 2000, Millennium a NT 4.0). . . . . . . . . . . 82

Využití funkce elektronické pošty (Mac OS). . . . . . . . . . . . . . 82

Úprava skenovaného textu (OCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Použití funkce OCR

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 83

Ukládání skenovaného textu a obrazů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Použití funkce Uložit

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS) . . . 84

Získání obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Nastavení kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Přístup k funkci kontrastu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Vylepšení skenovaného obrazu ve správci dokumentů HP . . . . . . 86

Přístup k funkcím vylepšení obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Připojení poznámek ke skenovaným obrazům . . . . . . . . . . . . . . . 87

Přístup k funkcím poznámek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Zrušení úlohy skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

background image

6 Obsah

CZ

7 Úlohy kopírování

Seznámení s funkcemi kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Využití funkce rychlého kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Nastavení rychlého kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Využití kopírky HP LaserJet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Přístup ke kopírce HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Přístup k rozšířenému kopírování HP LaserJet. . . . . . . . . . . . 93

Nastavení kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Přístup k funkci kontrastu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Stornování úloh kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

8 Tonerová kazeta

Používání tonerových kazet HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Přístup HP k tonerovým kazetám jiných výrobců . . . . . . . . . . 96

Skladování tonerových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Předpokládaná doba životnosti tonerové kazety . . . . . . . . . . 96

Recyklace tonerových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Úspora toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Změna rozložení toneru v kazetě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Výměna tonerové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

9 Poradce při potížích tiskárny

Hledání řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Stránky se netisknou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Stránky se tisknou, ale došlo k potížím. . . . . . . . . . . . . . . . 102
Sekvence indikátorů tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Chybové zprávy na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Obecné problémy v systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . 107
Výběr alternativního souboru PPD (Popis postskriptové

tiskárny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Poradce při potížích v případě postskriptových chyb (PS) . . . . . 112

Problémy při manipulaci s papírem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce . . . . . . . 116

Zlepšení kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Čištění tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Čištění dráhy média v tiskárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Výměna podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Vyčištění podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Výměna oddělovací podložky tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

background image

CZ

7

10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

Hledání řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Problémy se skenováním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Problémy s kopírováním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Skener vůbec nereagoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Na obrazovce se neobjevil žádný náhled. . . . . . . . . . . . . . . 137
Skenovaný obraz je nekvalitní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Část obrazu se nenaskenovala nebo chybí text . . . . . . . . . . 139
Text nelze upravit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Skenování trvá příliš dlouho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Na obrazovce se objevují chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . 142
Žádný výstup z tiskárny nebo skener nereagoval. . . . . . . . . 143
Kopie jsou prázdné, obrazy chybí nebo jsou světlé . . . . . . . 144

Zvýšení kvality kopírování a skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Předcházení problémům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Identifikace a odstranění vad vzniklých při kopírování

nebo skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Problémy při manipulaci s papírem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Čištění kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Odstranění uvíznutého papíru v kopírce a skeneru . . . . . . . . . . . 152
Výměna oddělovací podložky kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . 154
Odebrání kopírky a skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Uzavření panelu na levé straně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

11 Poradce při potížích tiskového serveru

Hledání řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Konfigurační stránka HP JetDirect 175X. . . . . . . . . . . . . . . 161

Sekvence indikátorů tiskového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Použití konfigurační stránky tiskového serveru . . . . . . . . . . . . . . 163

Tisk konfigurační stránky tiskového serveru. . . . . . . . . . . . . 163

Popis konfigurační stránky tiskového serveru. . . . . . . . . . . . . . . 163

Stavové pole chybových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Části stránky a hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Všeobecné informace tiskového serveru HP JetDirect. . . . . 165
Informace o portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Statistika sítě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Informace o protokolu TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Informace protokolu IPX/SPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Informace protokolu AppleTalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Ověření hardwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Tiskárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Tiskový server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ověření tisku po připojení k počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ověření skenování v síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

background image

8 Obsah

CZ

12 Servis a podpora

Dostupnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Servis hardwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Rozšířená záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Formulář servisních informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Podpora společnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Podpora zákazníků a pomoc při opravě produktu

(USA a Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Evropské středisko podpory zákazníků . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Telefonní čísla podpory v jednotlivých zemích . . . . . . . . . . . 189
Služby online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Získání softwarových nástrojů a elektronických informací. . . 192
Přímé objednávání příslušenství a spotřebního materiálu

společnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Disk CD Hewlett-Packard Support Assistant (Pomocník

podpory Hewlett-Packard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Servisní informace společnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . 193
Systém podpory Hewlett-Packard SupportPack . . . . . . . . . 193
Služba HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Prodejní a servisní kanceláře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Dodatek A Technické parametry tiskárny

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Soulad s požadavky FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Program správy ekologických produktů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

List MSDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Směrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků . . . . . . . . . . . 210
Kanadské směrnice DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Korejské prohlášení EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Prohlášení o laseru pro Finsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Dodatek B Technické údaje kopírky a skeneru

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Soulad s předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Program správy ekologických výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

background image

CZ

9

Směrnice a předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků . . . . . . . . . . . 220
Kanadské předpisy DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Korejské prohlášení EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Finské prohlášení o laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Dodatek C Technické údaje tiskárny

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Soulad s předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Evropské společenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Směrnice a předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Kanadské předpisy DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Japonské předpisy VCCI třídy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Korejské prohlášení EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Tchajwanské předpisy třídy A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Čínské prohlášení o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Dodatek D Technické údaje médií

Technické údaje médií tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Podporované formáty médií (tiskárna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Průvodce použitím médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Kartony a těžká média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Dodatek E Paměť (DIMM)

Instalace paměti DIMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Test instalace paměti DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Odstranění paměti DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Dodatek F Záruka a licence

Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . 246
Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce . . . . 248
Omezená záruka na životnost tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . 250

Dodatek G Příslušenství a informace o objednávkách

background image

10 Obsah

CZ

Dodatek H Rozlišení skeneru a barvy

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Pokyny pro rozlišení a barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Rejstřík

background image

CZ

11

1