HP LaserJet 1200 Printer series - G Pøísluðenství a informace o objednávkách

background image

Příslušenství a
informace o
objednávkách

Pomocí volitelného příslušenství a spotřebního materiálu můžete
vylepšit možnosti tiskárny. Používejte příslušenství a další potřeby,
které jsou navrženy konkrétně pro tiskárnu HP LaserJet 1200 a pro
LaserJet 1200 Print•Copy•Scan a které zajistí optimální výkon.

Informace o objednávkách

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

Paměť tiskárny

Paměťový modul
(DIMM)

Zvyšuje tiskové možnosti tiskárny při
zacházení se složitějšími tiskovými
úlohami.

Maximálně lze přidat: 64 MB

Dostupné paměťové moduly
DIMM:
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB

C7842A
C7843A
C7845A
C7845A

background image

254 Dodatek G Příslušenství a informace o objednávkách

CZ

Příslušenství:
kabely a
rozhraní

Paralelní kabely

Připojení z tiskárny k počítači

2 metrový kabel IEEE-1284

3 metrový kabel IEEE-1284

C2950A
C2951A

kabel USB

Připojení z tiskárny k počítači
kabel o délce 60 cm
kabel o délce 2 m

8121-0549
8121-0539

Kopírka a skener pro
HP LaserJet 1200

Skener připojitelný výhradně k tiskárně
HP LaserJet 1200.

C7046A
R37-5020CN
(Číslo náhradního
dílu)

Tiskový server

HP JetDirect 175X

Připojí tiskárnu HP LaserJet 1200 k síti J6035A

Spotřební
materiál pro
tiskárnu

Víceúčelový papír HP

Značkový papír HP pro nejrůznější
použití (1 krabice obsahuje 10 balení
po 500 listech) Vzorek objednáte v
USA na telefonním
čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

Papír HP LaserJet

Značkový papír Premium HP pro použití
v tiskárnách HP LaserJet (1 krabice
obsahuje 10 balení po 500 listech)
Vzorek objednáte v USA na telefonním
čísle 1-800-471-4701.

HPJ1124

Průhledná fólie HP
LaserJet

Značková průhledná fólie pro
monochromatické tiskárny HP
LaserJet.

92296T (letter)
92296U (A4)

Tonerové kazety

Tonerové kazety

Náhradní tonerové kazety pro tiskárnu
HP LaserJet 1200

kazeta na 2500 stran

kazeta na 3.500 stran

C7115A
C7115X

Informace o objednávkách (pokračování)

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

background image

CZ

255

Doplňková
dokumentace

Guidelines for Paper
and Other Print Media
(Příručka o papírech a
dalších tiskových
médiích)

Průvodce použitím papíru a dalších
tiskových médií v tiskárnách
HP LaserJet

5963-7863

Náhradní díly

Váleček unašeče
papíru

Používá se k zachycení papíru ze
vstupního zásobníku papíru a průchodu
mechanismem tiskárny.

RF0-1008CN

Hlavní vstupní zásobník Používá se ke vkládání médií pro

tiskárnu.

RG0-1013CN

Prioritní vstupní
zásobník

Používá se k zavedení speciálního
média nebo pro tisk první stránky.

RG0-1014CN

Vstupní zásobník
skeneru

Používá se k zavedení dokumentů do
skeneru.

RG0-1069CN

Výstupní přihrádka
skeneru

Používá se ke shromáždění dokumentů
po skenování.

RG0-1070CN

Panel na levé straně

Umožňuje přístup k desce V/V.

RA0-1179CN

Přístupový panel
kopírky a skeneru

Umožňuje přístup k desce V/V pro
připojení kopírky a skeneru k tiskárně.

RA0-1183CN

Oddělovací podložka
tiskárny

Používá se pro zamezení podávání více
listů do dráhy tiskárny.

RF0-1007CN

Oddělovací podložka
pro kopírku a skener

Používá se pro zamezení podávání více
listů do dráhy skeneru.

RY7-5055-000CN

Informace o objednávkách (pokračování)

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

background image

256 Dodatek G Příslušenství a informace o objednávkách

CZ

Tabulka modulu napájení

Poznámka

Jestliže seznam obsahuje dvě části pro jednu zemi nebo jeden region, můžete použít obě části
nezávisle na výkonu.

Země

Čísla dílů

Vstup

Výstup

Austrálie, Nový Zéland a
Argentina

0950-3172
0950-3358

240 V~ 50 Hz
240 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 300 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

Čína

0950-2806
0950-3347

220 V~ 50 Hz
220 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 300 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

Kontinentální Evropa

0950-3170
0950-3349

230 V~ 50 Hz
230 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 300 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

Japonsko

0950-3173
0950-3352

100 V~ 50 Hz
100 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 300 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

Jižní Korea

9100-5168
0950-3351

220-240 V~ 50 Hz
220 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 625 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

Jižní Afrika a Indie

9100-5171
0950-3354

220-250 V~ 50 Hz
220-250 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 625 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

Velká Británie, Singapur,
Irsko a Hongkong

0950-3171
0950-3350

220-240 V~ 50 Hz
220-240 V~ 50 Hz

13 V stejnosm. @ 300 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

USA, Kanada, Latinská
Amerika a Tchajwan

0950-3169
0950-3348

110-127 V~ 60 Hz
110-127 V~ 60 Hz

13 V stejnosm. @ 300 ma
13 V stejnosm. @ 800 ma

background image

CZ

257

H