HP LaserJet 1200 Printer series - Test instalace pamìti DIMM

background image

Test instalace paměti DIMM

Instalaci paměti DIMM otestujete tak, že vytisknete konfigurační
stránku a zkontrolujete položku Memory Available (dostupná paměť)
uvedenou na této stránce. Další informace najdete v části

Tisk

konfigurační stránky

.

Pokud neproběhla instalace paměti DIMM úspěšně, další kroky při
potížích s pamětí DIMM najdete v části

Sekvence indikátorů tiskárny

.

background image

CZ

Odstranění paměti DIMM 243