HP LaserJet 1200 Printer series - Odstranìní pamìti DIMM

background image

Odstranění paměti DIMM

Při odstranění paměti DIMM postupujte
podle následujících pokynů:

POZOR

Nepracujte s čipem paměti DIMM, pokud
nenosíte uzemněné antistatické zařízení,
jinak by se čip DIMM mohl poškodit.

1

Vypněte vypínač napájení (pouze u
modelů na 220 V) a odpojte tiskárnu.

2

Panel na levé straně otevřete jemným
tahem směrem ven.

3

Vačkové západky otevřete tak, že je
rozevřete směrem ven (A). Uchopte čip
paměti DIMM za hranu, jemně táhněte
přímo ven a vyjměte čip z tiskárny (B).

Poznámka

Čip paměti DIMM uchovávejte v
antistatickém obalu.

1

2

3

background image

244 Dodatek E Paměť (DIMM)

CZ

background image

CZ

245

F