HP LaserJet 1200 Printer series - Instalace pamìti DIMM

background image

Instalace paměti DIMM

Přidáte-li do tiskárny HP LaserJet 1200
paměť (pouze RAM), můžete tisknout
složitější tiskové úlohy.

Při instalaci paměti DIMM postupujte podle
následujících pokynů:

POZOR

Nepracujte s čipem paměti DIMM, pokud
nenosíte uzemněné antistatické zařízení,
jinak by mohlo dojít k poškození čipu DIMM.

1

Vypněte vypínač napájení (pouze u
modelů na 220 V) a odpojte tiskárnu.

2

Panel na levé straně otevřete jemným
tahem směrem ven.

3

Vyjměte čip paměti DIMM z původního
antistatického obalu tak, že uchopíte
čip na horní hraně.

Pokračování na následující straně.

1

2

3

background image

CZ

Instalace paměti DIMM 241

4

Usaďte čip paměti DIMM na přední část
patice umístěné uvnitř dvířek V/V). Zlaté
kontakty by směřovat k tiskárně a
zářezy by měly být nahoře a dole.

5

Čip paměti DIMM opatrně zatlačte do
patice a zkontrolujte, zda je umístěn
rovně a že celý zasunut dovnitř (A).
Vačkové západky umístěné nahoře a
dole by se měly otáčet dovnitř. Vačkové
západky přichytíte na místo tak, že
stisknete držadla jedno k druhému (B).

4

5

background image

242 Dodatek E Paměť (DIMM)

CZ