HP LaserJet 1200 Printer series - Technické údaje médií tiskárny

background image

Technické údaje médií tiskárny

Tiskárny HP LaserJet poskytují prvotřídní kvalitu tisku. Tiskárna
akceptuje různá tisková média, jako jsou samostatné listy papíru
(včetně recyklovaného papíru), obálky, štítky, fólie, velínový papír a
papír vlastního formátu. Vlastnosti jako hmotnost, hrubost a obsah
vlhkosti jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon tiskárny a výstupní
kvalitu.

Tiskárna může používat širokou škálu papírů a dalších tiskových médií
podle pokynů obsažených v této uživatelské příručce. Média, která
neodpovídají těmto pokynům, mohou způsobit následující problémy:

Nízká kvalita tisku

Častější uvíznutí papíru

Předčasné opotřebení tiskárny vyžadující opravu

Nejlepších výsledků dosáhnete výhradním použitím značkového papíru
a značkových médií firmy HP. Společnost Hewlett-Packard nemůže
doporučit používání jiných značek. Protože se nejedná o výrobky
společnosti HP, nemůže společnost HP ovlivnit nebo kontrolovat jejich
kvalitu.

Může se stát, že média vyhovují všem zásadám uvedeným v této
příručce, a přesto nebudou přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou
může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti
nebo jiné proměnné, nad kterými nemá společnost Hewlett-Packard
žádnou kontrolu.

Před nákupem většího množství média zkontrolujte, zda vyhovují všem
zásadám uvedeným v této příručce a v příručce Guidelines for Paper
and Other Print Media
(Příručka pro papíry a další tisková média).
(Další informace o objednání příručky najdete v části

Příslušenství a

informace o objednávkách

) Před nákupem většího množství médium

vždy vyzkoušejte.

POZOR

Budou-li použita média, která nevyhovují technickým údajům, může dojít k
problémům tiskárny, které budou vyžadovat opravu. Na takovou opravu
neposkytuje firma Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.

background image

CZ

Podporované formáty médií (tiskárna) 235