HP LaserJet 1200 Printer series - Papír

background image

Papír

Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li obvyklý papír 80 g/m

2

.

Zkontrolujte, zda má papír dobrou kvalitu, nejsou na něm žádné rýhy,
vruby, trhliny, kazy, volné částečky, prach, záhyby, póry a zvlněné
nebo ohnuté hrany.

Pokud si nejste jisti, jaký typ papíru zakládáte (např. bankovní nebo
recyklovaný), zkontrolujte štítek na balíku papíru.

Některé papíry jsou příčinou problematické kvality tisku, mačkání
papíru nebo poškození tiskárny.

Použití papíru

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo přilnavost
toneru
Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, příliš hrubý, příliš
hladký nebo hrbolatý.
Vadná dávka papíru

Vyzkoušejte jiný druh papíru: s
hladkost v rozmezí 100-250
Sheffield a 4-6 procent vlhkosti.

Výpadky, zmačkání nebo zvlnění

Nesprávné skladování

Skladujte papír na plocho v obalu
odolném proti vlhkosti.

Zvýšeně šedý odstín na pozadí.

Asi je příliš těžký.

Použijte lehčí papír.

Nadměrné zvlnění
Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, špatný směr zrnitosti
nebo příčná hrubost.

Použijte papír s podélnou
hrubostí.
Tiskněte pomocí přímé dráhy
média.

Uvíznutí papíru nebo poškození
tiskárny

Výseky nebo perforace.

Nepoužívejte papír s výseky nebo
perforací

background image

236 Dodatek D Technické údaje médií

CZ

Poznámka

Nepoužívejte hlavičkový papír, který je potištěn nízkoteplotní barvou, jako
jsou inkousty používané některými druhy termografie.

Nepoužívejte vyvýšené hlavičkové papíry.

K fixaci toneru na papír používá tiskárna teplo a tlak. Zkontrolujte, zda
všechny barevné papíry nebo předtištěné formuláře používají inkousty, které
jsou kompatibilní s touto fixační teplotou tiskárny (200° C za 0,1 sekundy).