HP LaserJet 1200 Printer series - Kartony a tì˛ká média

background image

Kartony a těžká média

Pro potisk mnoha typů kartónů včetně kartotéčních lístků a pohlednic
můžete použít vstupní zásobník papíru. Výsledky potisku u některých
kartónů jsou lepší než u jiných, protože jejich provedení se lépe hodí
pro průchod laserovou tiskárnou.

Pro dosažení optimálního výsledku nepoužívejte papír, který je těžší
než 160 g/m

2

. Příliš těžký papír může způsobit špatné zavedení,

problémy se stohováním, špatnou přilnavost toneru, nízkou kvalitu
tisku nebo nadměrné mechanické opotřebení.

Poznámka

Zřejmě budete moci tisknout na těžší typ papíru, dokud zcela nenaplníte
vstupní zásobník a použijete-li papír o hladkosti v rozmezí 100 až 180
Sheffield.

Provedení kartónů

Hladkost povrchu: Kartóny o hmotnosti 135-160 g/m

2

) by měly

mít hladkost v rozmezí 100-180 Sheffield. Kartóny o hmotnosti
60-135 g/m

2

) by měly mít hladkost v rozmezí 100-250 Sheffield.

Provedení: Zvlnění kartónů by mělo být při položení na plocho
menší než 5 mm.

Podmínka: Zkontrolujte, zda kartóny nejsou zmačkané,
proříznuté nebo jinak poškozené.

Formáty: Používejte kartóny pouze v tomto rozmezí velikostí:

Minimální: 76 x 127 mm

Maximální: 216 x 356 mm

Pokyny pro kartóny

Jestliže se kartóny vlní nebo se mačkají, tiskněte přímou dráhou
média.

Nastavte okraje alespoň na 2 mm od hrany.

background image

CZ

239

E