HP LaserJet 1200 Printer series - Soulad s pøedpisy FCC

background image

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení
třídy A, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity
jsou navrženy tak, aby poskytly přiměřenou ochranu proti rušení,
pracuje-li zařízení v obchodním prostředí. Toto zařízení produkuje,
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud instalace a
užívání není provedeno podle pokynů, může zařízení být příčinou
rušení rádiového spojení. Provoz tohoto zařízení v obytných prostorách
může být příčinou rušení a v tomto případě bude uživatel požádán, aby
bylo rušení opraveno na své vlastní náklady.

Podle části 15.21 v rámci předpisů FCC, část 15, jakékoli změny nebo
modifikace tohoto zařízení, které nejsou výslovně povoleny
společností Hewlett-Packard, mohou způsobit rušení a neplatnost
oprávnění FCC provozovat toto zařízení.

Poznámka

Výsledkem připojení tohoto výrobku k výrobku odpovídajícímu předpisům
FCC úrovně B je složený systém podle předpisů FCC úrovně A, jak je
definován v pravidlech a předpisech FCC.

FCC připravil brožuru nazvanou

Interference Handbook tj. Příručku o

rušení (1986), která by vám mohla pomoci. Tuto příručku můžete
koupit (skladové číslo 004-000-004505) od kanceláře
Superintendent of Documents, US Government Printing Office,
Washington DC 20402.