HP LaserJet 1200 Printer series - Evropské spoleèenství

background image

Evropské společenství

Zařízení odpovídá požadavkům CISPR-22/EN55022 třídy A. Toto je
výrobek třídy A. V domácím prostředí může být tento výrobek příčinou
rušení rádia a v tom případě bude uživatel muset provést odpovídající
opatření.

background image

228 Dodatek C Technické údaje tiskárny

CZ