HP LaserJet 1200 Printer series - Soulad s pøedpisy FCC

background image

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy
B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity
zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění
v obytných prostorách. Toto zařízení produkuje, používá a může
vyzařovat vysokofrekvenčního energii. Pokud instalace a užívání není
provedeno podle pokynů, může zařízení být příčinou rušení rádiového
spojení. Neexistuje však záruka, že se v konkrétní instalaci neobjeví
rušení. Způsobuje-li toto zařízení rušení rádiového a televizního příjmu,
což lze určit zapnutím nebo vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli,
aby se pokusil opravit rušení pomocí jednoho nebo více následujících
kroků:

Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je
připojen přijímač.

Kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika
pro opravy radiopřijímačů nebo televizních přijímačů.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny
společností Hewlett-Packard, mohou způsobit neplatnost oprávnění
uživatele provozovat tohoto zařízení.

Používaný stíněný kabel rozhraní musí odpovídat limitům třídy B v rámci
předpisů FCC, část 15.

background image

218 Dodatek B Technické údaje kopírky a skeneru

CZ