HP LaserJet 1200 Printer series - Prohláðení o shodì

background image

Prohlášení o shodě

podle směrnice 22 normy ISO/IEC a EN 45014

Název výrobce:

Společnost Hewlett-Packard

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku:

HP LaserJet řady 1200

Číslo modelu:

C7046

Doplňky výrobku:

VŠECHNY

vyhovuje těmto technickým údajům produktu:

Bezpečnost:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 (výrobek třídy 1 Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B

1

EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC titul 47 CFR, část 15, třída B

2

/ ICES-002, 2. vydání

AS / NZS 3548:1995

Doplňující informace:

Výrobek splňuje požadavky směrnice EMC 89/336/EEC a směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a má
odpovídající označení CE.

Výrobek byl testován v běžné konfiguraci s osobními počítači značky Hewlett-Packard.

Zařízení odpovídá požadavkům FCC, část 15. Výrobek může být provozován na základě těchto dvou podmínek: (1)
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) musí akceptovat přijímané rušení včetně takového, které může způsobit
nežádoucí změny provozu.
3) V případě, že je zařízení připojeno kabely místní sítě (LAN), které používají příslušenství tiskového serveru, pracuje
výrobek podle podmínek třídy A.

Boise, Idaho USA

1. července 2000

POUZE pro otázky předpisů

Kontakt Austrálie:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt v Evropě:

Místní prodejna a servisní středisko společnosti Hewlett-Packard nebo
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen
(FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

background image

220 Dodatek B Technické údaje kopírky a skeneru

CZ