HP LaserJet 1200 Printer series - Prohláðení o bezpeènosti laserovÆch paprskù

background image

Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků

Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) amerického úřadu
pro potraviny a léky stanovilo požadavky pro zařízení produkující
laserové paprsky vyrobené po 1. srpnu 1976. Shoda se vyžaduje u
zařízení prodávaných ve Spojených státech. Podle zákona o kontrole
zdraví a bezpečnosti v případě radiace z roku 1968 je tiskárna v rámci
normy na intenzitu záření amerického ministerstva zdravotnictví

(DHHS) klasifikována jako zařízení produkující laserové paprsky

"třídy 1".

Protože je radiace vyzařovaná uvnitř tiskárny zcela odstíněna
ochrannými kryty a vnějším krytem, není možné, aby laserový paprsek
unikl v jakémkoli okamžiku při běžném uživatelském provozu.

UPOZORNĚNÍ!

Použití ovládacích prvků, přizpůsobení nebo provádění postupů, které jsou
odlišné od postupů v této uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu
nebezpečného záření.