HP LaserJet 1200 Printer series - Ochrana ˛ivotního prostøedí

background image

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní výrobky
způsobem, který neškodí životnímu prostředí. Tento výrobek byl
navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní dopad na
životní prostředí.

Tento výrobek HP LaserJet odstraňuje

tvorbu ozónu

Tento výrobek nevytváří žádný změřitelný ozónový plyn (O

3

).

Toto provedení výrobku HP LaserJet omezuje

spotřebu energie

Spotřeba energie při režimu PowerSave prudce klesne. Šetří se tím
peníze, aniž by byl snížen vysoký výkon tohoto produktu. Tento produkt
je v souladu s programem E

NERGY

S

TAR

. Je to dobrovolný program pro

podporu vývoje energeticky efektivních kancelářských produktů.

E

NERGY

S

TAR

je v USA registrovaná servisní známka společnosti U.S.

EPA. Společnost Hewlett Packard jako partner E

NERGY

S

TAR

ověřila,

že tento produkt splňuje směrnice E

NERGY

S

TAR

pro efektivitu využití

energie. Více informací získáte na adrese
http://www.epa/gov/energystar/.

Spotřeba toneru

Úsporný režim používá výrazně méně toneru

,

což může prodloužit

životnost tonerové kazety.

Spotřeba papíru

Funkce ruční oboustranný tisk (duplex) a možnost tisku N-up (více
stránek na jednom listu papíru) může snížit spotřebu papíru a následně
požadavky na přírodní zdroje.

background image

CZ

Program správy ekologických produktů 207

Plasty

Plastové díly nad 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních
norem, které zvyšují možnosti identifikace plastů pro účely recyklace
na konci životnosti produktu.

Spotřební materiál HP LaserJet

V mnoha zemích lze výměnné díly a spotřební materiál (jako je tonerová
kazeta, válec, fixační jednotka) vrátit společnosti Hewlett Packard
prostřednictvím programu HP Printing Supplies Environmental
Program. Program vrácení výměnných dílů a spotřebního materiálu se
snadno využívá a je zdarma. Je dostupný v 25 zemích. Vícejazyčné
informace a pokyny k programu jsou součástí každé tonerové kazety
HP LaserJet a balení spotřebních materiálů HP.

Informace o ekologickém programu spotřebních
materiálů HP

Pomocí programu HP LaserJet Toner Cartridge Environmental
Program se od roku 1990 shromáždilo více než 39 miliónů použitých
tonerových kazet LaserJet, které by jinak mohly skončit na skládkách
po celém světě. Tonerové kazety HP LaserJet jdou do sběrného
střediska, odkud se hromadně expedují k našim partnerům pro
recyklaci, kteří tonerové kazey demontují. Zbývající materiál je oddělen
a přeměněn na suroviny, které se v dalších průmyslových oblastech
používají pro výrobu různých užitečných produktů.

Vrácení tonerových kazet a spotřebních materiálů v USA

Z důvodu zvýšené ochrany životního prostředí v procesu vrácení
použitých kazet a spotřebních materiálů společnost Hwelett Packard
podporuje hromadné zásilky. Zabalte dvě nebo více tonerových kazet
a použijte jednu předplacenou nálepku UPS s předtištěnou adresou,
která je součástí balíku. Více informací v USA získáte na čísle
(1) 800-340-2445 nebo na stránkách WWW HP LaserJet Supplies na
adrese

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

.

Vrácení tonerových kazet a spotřebních materiálů k recyklaci v
jiných zemích než USA

Zákazníci, kteří nejsou z USA, by se měli obrátit na místní prodejní a
servisní kanceláře HP nebo navštívit stránky WWW, kde získají další
informace o dostupnosti HP Printing Supplies Environmental Program.

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

.

background image

208 Dodatek A Technické parametry tiskárny

CZ

Papír

Tato tiskárna je určena pro použití recyklovaného papíru, pokud tento
papír splňuje pokyny uvedené v Guideline for Paper and Other Print
Media
(Pokyny pro papír a jiná tisková média). Další informace o
objednání viz

Příslušenství a informace o objednávkách

. Tento produkt

je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle normy DIN 19 309.