HP LaserJet 1200 Printer series - Zlepðení kvality tisku

background image

Zlepšení kvality tisku

Tato část obsahuje informace o určení a odstranění vad tisku

Světlý nebo vybledlý tisk

Malá zásoba toneru. Další informace najdete v části

Tonerová

kazeta

.

Média nemusí splňovat specifikace společnosti Hewlett-Packard
(například média jsou příliš vlhká nebo příliš hrubá). Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Pokud je celá stránka slabá, nastavení hustoty tisku je slabé nebo
je spuštěn úsporný režim EconoMode. Ve vlastnostech tiskárny
upravte hustotu tisku a vypněte úsporný režim EconoMode. Další
informace najdete v části

Úspora toneru

.

Skvrny od toneru

Média nemusí splňovat specifikace společnosti Hewlett-Packard
(například média jsou příliš vlhká nebo příliš hrubá). Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Tiskárna se musí vyčistit. Další pokyny viz

Čištění tiskárny

nebo

Čištění dráhy média v tiskárně

.

Vynechání

Jeden list může být vadný. Zkuste úlohu vytisknout znovu.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnoměrný nebo médium má na
povrchu vlhké skvrny. Zkuste tisk na nové médium. Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Sada média je špatná. Výrobní procesy mohou způsobit, že toner
v některých místech nepřilne. Zkuste jiný typ nebo značku média.

Tonerová kazetu může být vadná. Další informace najdete v části

Tonerová kazeta

.

Poznámka

Pokud tyto kroky neodstraní problém, kontaktujte autorizovaného prodejce
nebo servisního technika HP.

background image

CZ

Zlepšení kvality tisku 119

Vertikální čáry

Zkontrolujte, zda prioritní vstupní zásobník je na svém místě.

Fotocitlivý válec uvnitř tonerové kazety je zřejmě poškrábaný.
Nainstalujte novou tonerovou kazetu HP. Další pokyny najdete v
části

Výměna tonerové kazety

.

Šedé pozadí

Zkontrolujte, zda prioritní vstupní zásobník je na svém místě.

Snižte nastavení hustoty tisku v programu Konfigurace zařízení
HP LaserJet. Toto nastavení sníží vykrytí pozadí. Viz

Přístup k

nápovědě

.

Použijte médium s nižší hmotností. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkontrolujte pracovní prostředí tiskárny. Velmi suché podmínky
(nízká vlhkost) mohou zvýšit vykrytí pozadí.

Nainstalujte novou tonerovou kazetu HP. Další pokyny najdete v
části

Výměna tonerové kazety

.

Šmouhy od toneru

Objeví-li se šmouhy od toneru na vstupní hraně média, mohou být
znečištěny vymezovače. Otřete vymezovače média suchým
hadříkem, který nepouští vlákna. Další informace najdete v části

Identifikace součástí tiskárny

nebo

Čištění tiskárny

.

Zkontrolujte typ média a jeho kvalitu.

Zkuste nainstalovat novou tonerovou kazetu HP. Další pokyny
najdete v části

Výměna tonerové kazety

.

Teplota fixační jednotky může být příliš nízká. Zkontrolujte
nastavení volby Optimalizovat pro: na kartě Papír používaného
ovladače tiskárny a zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena pro
odpovídající média.

background image

120 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ

Uvolněný toner

Vyčistěte vnitřní prostory tiskárny. Další pokyny najdete v části

Čištění tiskárny

.

Zkontrolujte typ média a jeho kvalitu. Další informace najdete v
části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkuste nainstalovat novou tonerovou kazetu HP. Další informace
najdete v části

Výměna tonerové kazety

.

Vyberte volbu Optimalizovat pro: na kartě Papír používaného
ovladače tiskárny a zvolte požadované médium. Tato funkce je
rovněž k dispozici v programu Konfigurace zařízení HP LaserJet.
Další informace najdete v části

Přístup k nápovědě

.

Zapojte tiskárnu přímo do elektrické zásuvky místo k rozdvojce.

Vertikální opakované chyby

Tonerová kazeta může být poškozena. Objevuje-li se opakovaná
chyba na stejném místě stránky, nainstalujte novou tonerovou
kazetu. Další informace najdete v části

Výměna tonerové kazety

.

Interní části mohou být pokryty tonerem. Další informace najdete v
části

Čištění tiskárny

. Objevuje-li se vada na zadní stránce,

problém se pravděpodobně odstraní po několika výtiscích.

Vyberte volbu Optimalizovat pro:na kartě Papír používaného
ovladače tiskárny a zvolte požadované médium. Tato funkce je
rovněž k dispozici v programu Konfigurace zařízení HP LaserJet.
Viz

Přístup k nápovědě

.

Chybně tvarované znaky

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vznikají prázdná místa,
médium může být příliš hladké. Zkuste jiné médium. Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Jsou-li znaky nesprávně tvarovány a tvoří vlnovku, tiskárna
vyžaduje servis. Vytiskněte konfigurační stránku. Jsou-li znaky
nesprávně tvarovány, kontaktujte autorizovaného prodejce HP
nebo servisního technika. Další informace najdete v části

Servis a

podpora

.

Zkosení stránky

Zkontrolujte, zda jsou média zavedena správně a vymezovače
média nejsou nastaveny příliš těsně nebo volně. Další informace
najdete v části

Vložení média do vstupních zásobníků

.

Vstupní zásobník může být plný. Další informace najdete v části

Vložení média do vstupních zásobníků

.

Zkontrolujte typ média a jeho kvalitu. Další informace najdete v
části

Technické údaje médií tiskárny

.

background image

CZ

Zlepšení kvality tisku 121

Zkroucení a zvlnění

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Jak vysoká teplota, tak vlhkost
mohou způsobit zkroucení média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Médium může být ve vstupním zásobníku příliš dlouho. Převraťte
stoh média v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním zásobníku
otočit médium o 180°.

Otevřete dvířka pro přímou dráhu média a zkuste tisknout. Další
informace najdete v části

Výstupní cesty tiskárny

.

Teplota fixační jednotky může být příliš vysoká. Vyberte volbu
Optimalizovat pro: na kartě Papír používaného ovladače
tiskárny a zkontrolujte, zda je nastaven pro odpovídající média.

Záhyby nebo zmačkání

Zkontrolujte, zda jsou média správně zavedena. Další informace
najdete v části

Vložení média do vstupních zásobníků

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Otevřete dvířka pro přímou dráhu média a zkuste tisknout. Další
informace najdete v části

Výstupní cesty tiskárny

.

Obraťte stoh médií v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním
zásobníku otočit médium o 180°.

Rozptýlený obrys toneru

Pokud se kolem znaků rozptýlilo velké množství toneru, média
mohou být vůči toneru rezistentní. (Malé množství rozptýleného
toneru je pro laserový tisk běžné). Zkuste jiný typ média. Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Obraťte stoh médií v zásobníku.

Použijte média doporučovaná pro laserové tiskárny. Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

background image

122 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ