HP LaserJet 1200 Printer series - Vyèiðtìní podávacího válce

background image

Vyčištění podávacího válce

Chcete-li místo výměny pouze vyčistit
podávací válec, postupujte podle
následujících pokynů:

Vyjměte podávací válec podle popisu v
krocích 1 až 5

Výměna podávacího válce

.

1

Lehce namočte hladký hadřík do
izopropyl alkoholu a otřete válec.

UPOZORNĚNÍ!

Alkohol je hořlavina. Nepřibližujte se s
alkoholem a namočeným hadříkem k
otevřenému plameni. Před uzavřením
tiskárny a připojením napájecí šňůry nechte
alkohol z tiskárny zcela vyprchat.

2

Suchým a hladkým hadříkem otřete
podávací válec a odstraňte z něj
uvolněné nečistoty.

3

Před instalací do tiskárny nechte
podávací válec úplně usušit
(viz kroky 6 až 9

Výměna podávacího

válce

).

1

2

3

background image

CZ

Výměna oddělovací podložky tiskárny 131