HP LaserJet 1200 Printer series - VÆmìna podávacího válce

background image

Výměna podávacího válce

Dochází-li pravidelně ke špatnému podání
média (médium není podáno nebo je
podáváno současně několik listů), bude
nutné vyměnit nebo vyčistit podávací válec.
Objednání nového válce viz

Příslušenství a

informace o objednávkách

.

POZOR

Neprovedete-li následující postup, mohlo by
dojít k poškození tiskárny.

1

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a
nechte tiskárnu vychladnout.

2

Otevřete dvířka tonerové kazety a
kazetu vyjměte.

3

Vyhledejte podávací válec.

4

Uvolněte malé bílé úchytky na obou
stranách podávacího válce a otáčejte
válcem směrem dopředu.

Pokračování na následující straně.

3

2

4

1

background image

CZ

Výměna podávacího válce 129

5

Opatrně vytáhněte podávací válec z
tiskárny.

6

Umístěte nový nebo vyčištěný díl do
prostoru podávacího válce. Další
pokyny viz

Vyčištění podávacího válce

.

Poznámka

Kruhové a pravoúhlé kolíčky na každé
straně zabraňují nesprávnému umístění
podávacího válce.

7

Otáčejte horní částí podávacího válce,
dokud se obě strany nezachytí na
požadovaném místě.

8

Vraťte tonerovou kazetu na místo a
uzavřete dvířka.

9

Připojte tiskárnu do zásuvky a
zapněte ji.

5

6

7

8

9

background image

130 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ