HP LaserJet 1200 Printer series - Odstranìní uvíznutého papíru z tiskárny

background image

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

Během práce může občas dojít k uvíznutí média. Možné příčiny:

Ve vstupních zásobnících je nesprávně vloženo médium nebo jsou
příliš plné. Další informace najdete v části

Vložení média do

vstupních zásobníků

.

Média nesplňují specifikace společnosti HP. Další informace
najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Poznámka

Při přidávání nového média vždy odstraňte všechna média ze vstupního
zásobníku a vyrovnejte stoh nových médií. Tím zabráníte zavádění několika
listů do tiskárny současně a snížíte pravděpodobnost uvíznutí.

O uvíznutí papíru jste informováni chybovým hlášením v softwaru a
indikátory ovládacího panelu na tiskárně. Další informace najdete v
části

Sekvence indikátorů tiskárny

.

Typická místa uvíznutí média

Prostor tonerové kazety: Další informace najdete v části

Odstranění uvíznuté stránky

.

Oblasti vstupního zásobníku: Vyčnívá-li stránka ze vstupního
zásobníku, pokuste se stránku jemně vytáhnout ze zásobníku,
aniž byste stránku roztrhli. Pokud cítíte odpor, další informace
najdete v části

Odstranění uvíznuté stránky

.

Výstupní dráhy: Vyčnívá-li stránka z výstupní přihrádky, pokuste
se jemně vytáhnout stránku z přihrádky, aniž byste stránku roztrhli.
Pokud stránka klade odpor, další informace najdete v části

Odstranění uvíznuté stránky

.

Poznámka

Po uvíznutí média může být uvnitř tiskárny uvolněný toner. Toner se po
několika výtiscích odstraní.

background image

126 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ