HP LaserJet 1200 Printer series - VÆbìr alternativního souboru PPD (Popis postskriptové tiskárny)

background image

Výběr alternativního souboru PPD (Popis
postskriptové tiskárny)

1

Spusťte Připojení ze složky Pomůcky.

2

Klepněte na ikonu LaserWriter.

3

V síti s více zónami zvolte v poli Zóny AppleTalk zónu, kde je
tiskárna umístěna.

4

V poli Vyberte PostScriptovou tiskárnu klepněte na název tiskárny,
kterou chcete používat. (Poklepáním se ihned spustí několik
dalších kroků.)

5

Klepněte na Vytvořit... (Stisknutím tohoto tlačítka lze přečíst
Vytvořit pro první nastavení.)

6

Klepněte na Volba PPD....

7

Vyhledejte požadované PPD v seznamu a klepněte na Vybrat.
Pokud požadovaný soubor PPD není v seznamu uveden, zvolte
jednu z následujících možností:

• Vyberte soubor PPD tiskárny s podobnými vlastnostmi.

• Vyberte soubor PPD z jiné složky.

• Vyberte obecný soubor PPD klepnutím na Použít obecný.

Obecný soubor PPD umožňuje tisk, ale omezuje přístup k
funkcím tiskárny.

8

V dialogovém okně Vytvořit klepněte na Vybrat, potom na Budiž;
vrátíte se do pomůcky Připojení.

Poznámka

Vyberete-li soubor PPD ručně, nemusí se ikona v poli Vyberte PostScriptovou
tiskárnu objevit vedle vybrané tiskárny. V pomůcce Připojení klepněte na
Vytvořit, Informace a potom klepnutím na Aktualizovat zobrazte ikonu.

9

Uzavřete pomůcku Připojení.

Přejmenování tiskárny

Chystáte-li se přejmenovat tiskárnu, proveďte to před výběrem tiskárny
v pomůcce Připojení. Přejmenujete-li tiskárnu po výběru tiskárny v
pomůcce Připojení, musíte se vrátit do Připojení a provést volbu znovu.

K přejmenování tiskárny použijte funkci Set Printer Name (Nastavit
název tiskárny) v nástroji HP LaserJet.

background image

112 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ