HP LaserJet 1200 Printer series - Stránky se netisknou

background image

Stránky se netisknou

Sekvence indikátorů: Zobrazí se sekvence indikátorů na
ovládacím panelu tiskárny? Další informace najdete v části

Sekvence indikátorů tiskárny

.

Chybové zprávy na obrazovce: Je na obrazovce zobrazena
chybová zpráva? Další informace najdete v části

Chybové zprávy

na obrazovce

.

Manipulace s médii: Zavádí se médium do tiskárny nesprávně?
Dochází k uvíznutí média? Další informace najdete v části

Problémy při manipulaci s papírem

.