HP LaserJet 1200 Printer series - Chybové zprávy na obrazovce

background image

Chybové zprávy na obrazovce

Chybové zprávy na obrazovce

Chybová zpráva

Řešení

Printer not responding/error
writing to LPT1 (Tiskárna
nereaguje; chyba při zápisu do
LPT1)

Zkontrolujte, zda:

svítí indikátor Připraveno,

je správně připojena napájecí šňůra a paralelní kabel nebo
kabel USB.

Zkuste:

Odpojit napájecí šňůru a paralelní kabel nebo kabel USB na
obou koncích a znovu jej připojit.

Použít jiný paralelní kabel kompatibilní s IEEE-1284 nebo
kabel kompatibilní s USB-1F.

Cannot access port (in use by
another application) (Přístup na
port není umožněn (port používá
jiná aplikace))

Došlo ke konfliktu zařízení. Ke konfliktu může dojít, je-li na počítači
instalováno jiné zařízení a běží stavový software. Stavový software
ovládá paralelní port počítače a neumožní zařízení
HP LaserJet 1200 přístup na port.

Zkuste:

Odpojit veškerá stavová okna dalších tiskáren.

Zkontrolovat, zda nastavení tiskárny na portu je správné.
Otevřete vlastnosti tiskárny; viz

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

Nastavení portu jsou na kartě Podrobnosti.

background image

106 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ

Illegal operation/General
protection fault/Spool 32 error
(Neplatná operace/chyba obecné
ochrany/chyba zařazovací
služby 32)

V systému Windows došlo k potížím se systémovými zdroji počítače
(pamětí nebo pevným diskem). Tato chyba se odstraní
restartováním počítače.

Chcete-li předejít vzniku této chyby v budoucnu, použijte
následující doporučení:

Spusťte souběžně méně aplikací. Místo minimalizace
nepoužívané aplikace ukončete. Programy jako šetřič
obrazovky, antivirové programy, stavové softwary, faxovací
software, záznamník a programy nabídek používají zdroje,
které mohou být nutné k tisku.

Během tisku se vyhněte náročným úlohám využívajícím paměť,
jako je odeslání faxu nebo spuštění video klipu.

Odstraňte veškeré dočasné soubory (název_souboru.tmp) z
podadresářů Temp například C:\Windows\Temp.

Tiskněte s nižším rozlišením.

Použijte jiný ovladač tiskárny (software tiskárny), například
software pro HP LaserJet III.

Poznámka

Použijete-li jiný ovladač tiskárny, nemusíte mít přístup k
některým funkcím zařízení.

Chybové zprávy na obrazovce (pokračování)

Chybová zpráva

Řešení

background image

CZ

Hledání řešení 107