HP LaserJet 1200 Printer series - Èiðtìní dráhy média v tiskárnì

background image

Čištění dráhy média v tiskárně

Nalézáte-li na výtiscích skvrny a tečky od toneru, vyčistěte dráhu média

v tiskárně. Tento postup využívá k odstranění prachu a toneru z dráhy
média průhlednou fólii. Nepoužívejte dokumentový nebo hrubý papír.

1

Průhlednou fólii vložte do prioritního vstupního zásobníku.

2

Zkontrolujte, zda tiskárna je ve stavu Připraveno.

3

Stiskněte a podržte tlačítko Pokračovat na dobu 10 sekund.
Průhledná fólie se pomalu zavede do tiskárny. Fólii po použití
zlikvidujte.

Poznámka

Poté co přidržíte tlačítko Pokračovat na dobu 10 sekund, každý ze tří
indikátorů tiskárny bliká, dokud se proces čištění neukončí.

Poznámka

Není-li k dispozici průhledná fólie, lze použít papír. Ke správnému vyčištění
je potom nutné provést tento postup dvakrát nebo třikrát.

background image

CZ

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny 125