HP LaserJet 1200 Printer series - Èiðtìní tiskárny

background image

Čištění tiskárny

Během tisku se uvnitř tiskárny hromadí částečky papíru, prachu a
toneru. Časem tento nános může způsobit problémy v kvalitě tisku,
například skvrny nebo šmouhy od toneru. Odstraňování a prevence
těchto problémů se provádí vyčištěním prostoru tonerové kazety a
dráhy média v tiskárně. V následujících částech naleznete další
informace:

Čištění prostoru tonerové kazety

Čištění dráhy média v tiskárně

background image

CZ

Čištění tiskárny 123

Čištění prostoru tonerové
kazety

Prostor tonerové kazety se nemusí čistit
často. Čištění tohoto prostoru však zlepší
kvalitu vytištěných listů.

UPOZORNĚNÍ!

Před čištěním tiskárny vypněte tiskárnu
vytažením napájecí šňůry a počkejte, až se
tiskárna ochladí.

1

Otevřete dvířka tonerové kazety a
kazetu vyjměte.

POZOR

Poškození tonerové kazety předejte tím, že ji
nebudete vystavovat světlu. Podle potřeby
tonerovou kazetu zakryjte. Rovněž se
nedotýkejte přenosového válce z černé
gumy uvnitř tiskárny.

2

Suchým hadříkem. který nepouští
vlákna, otřete částečky z dráhy média a
otřete rovněž prostor tonerové kazety.

3

Vraťte tonerovou kazetu na místo a
uzavřete dvířka.

4

Zapojte napájecí šňůru do tiskárny.

1

2

3

4

background image

124 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ