HP LaserJet 1200 Printer series - Zmìna rozlo˛ení toneru v kazetì

background image

Změna rozložení toneru v kazetě

Je-li v kazetě malé množství toneru, objeví
se na tisknuté stránce světlé plochy.
Změnou rozložení toneru v kazetě lze
přechodně zvýšit kvalitu tisku, což vám
umožní dokončit tiskovou úlohu před
výměnou tonerové kazety.

Poznámka

Při otevření kladou dvířka tonerové kazety
mírný odpor. Otevřením těchto dvířek se
vyzvedne kazeta a lze ji pohodlně vyměnit.

1

Otevřete dvířka tonerové kazety a
vyjměte kazetu z tiskárny.

POZOR

Abyste předešli poškození tonerové kazety,
nevystavujte ji světlu. Zakryjte ji listem
papíru.

2

Aby se změnilo rozložení toneru v
kazetě, jemně zatřepejte tonerovou
kazetou ze strany na stranu.

POZOR

Pokud se toner dostane na oděv, utřete jej
suchým hadříkem a opláchněte oděv ve
studené vodě. Horká voda zapouští toner
do látky.

3

Vložte tonerovou kazetu zpátky do
tiskárny a uzavřete dvířka.

Pokud je tisk stále slabý, instalujte novou
tonerovou kazetu. Pokyny najdete v části

Výměna tonerové kazety

.

1

2

3

background image

CZ

Výměna tonerové kazety 99