HP LaserJet 1200 Printer series - VÆmìna tonerové kazety

background image

Výměna tonerové kazety

Poznámka

Při otevření kladou dvířka tonerové kazety
mírný odpor. Otevřením těchto dvířek se
vyzvedne kazeta a lze ji pohodlně vyměnit.

1

Otevřete dvířka tonerové kazety a
vyjměte starou kazetu. Viz

Recyklace

tonerových kazet

nebo informace o

recyklaci uvnitř balení tonerové kazety.

POZOR

Abyste předešli poškození tonerové kazety,
nevystavujte ji světlu. Zakryjte ji listem
papíru.

2

Vyjměte z balení novou tonerovou
kazetu a jemným protřepáním ze strany
na stranu toner rovnoměrně rozptylte
uvnitř kazety.

3

Ohněte úchytku na pravé straně kazety
tak, aby se odlomila.

Pokračování na následující straně.

1

2

3

background image

100 Kapitola 8 Tonerová kazeta

CZ

4

Táhnutím za úchytku odstraňte z kazety
celou pásku. Úchytku dejte do krabice
od tonerové kazety a odešlete je k
recyklaci.

5

Vložte tonerovou kazetu do tiskárny a
přesvědčte se, že kazeta je ve správné
poloze. Uzavřete dvířka tonerové
kazety.

POZOR

Pokud se toner dostane na oděv, utřete jej
suchým hadříkem a opláchněte oděv ve
studené vodě. Horká voda zapouští toner
do látky.

4

5

background image

CZ

101

9