HP LaserJet 1200 Printer series - Pøedpokládaná doba ˛ivotnosti tonerové kazety

background image

Předpokládaná doba životnosti tonerové
kazety

Životnost tonerové kazety závisí na množství toneru vyžadovaném pro
tiskové úlohy. Při tisku textu s 5% pokrytím stránky vytiskne standardní
tonerová kazeta (C7115A) průměrně 2 500 stran. Tonerová kazeta s
prodlouženou životností (C7115X) vytiskne v průměru 3 500 stran. To
je za předpokladu, že je hustota tisku nastavená na 3 a režim
EconoMode je vypnutý. (Toto jsou výchozí nastavení.)

background image

CZ

Recyklace tonerových kazet 97