HP LaserJet 1200 Printer series - Skladování tonerovÆch kazet

background image

Skladování tonerových kazet

Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete používat.
Doba použitelnosti tonerové kazety v neotevřeném balení je přibližně
2,5 roku. Doba použitelnosti tonerové kazety v otevřeném balení je
přibližně 6 měsíců.

POZOR

Nevystavujte tonerovou kazetu světlu, zabráníte tím jejímu poškození.