HP LaserJet 1200 Printer series - Nastavení rychlého kopírování

background image

Nastavení rychlého kopírování

Výchozí nastavení rychlého kopírování lze změnit, když je počítač
zapnutý. Nastavení rychlého kopírování zůstává stejné pro všechny
další budoucí úlohy rychlého kopírování (i s vypnutým počítačem),
dokud není provedena změna výchozího nastavení. Nastavení
rychlého kopírování zahrnuje následující výchozí nastavení:

Počet kopií = 1

Řazení kopií = Zapnuto

Zmenšení nebo zvětšení = předloha (100%)

Kvalita kopie = Text

Kontrast = střední nastavení

Přístup k nastavení rychlého kopírování

Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0: V hlavním panelu
HP LaserJet klepněte na Panel nástrojů a Konfigurace zařízení
HP LaserJet.
Po otevření Konfigurace zařízení HP LaserJet
klepněte na kartu Kopírovat.

Pokud není spuštěn hlavní panel HP LaserJet:

Windows: Klepněte na Start, Programy, HP LaserJet 1220

a Nástroje, Konfigurace zařízení HP LaserJet. Klepněte na
kartu Kopírovat.

Mac OS: Poklepejte na ikonu Konfigurace zařízení

HP LaserJet 1200. Klepněte na kartu Kopírovat.

background image

92 Kapitola 7 Úlohy kopírování

CZ