HP LaserJet 1200 Printer series - Vyu˛ití funkce rychlého kopírování

background image

Využití funkce rychlého kopírování

K rychlému kopírování jednotlivých dokumentů (až 30 stran) lze použít
funkci rychlého kopírování, i když je počítač vypnutý. Pokud chcete
dosáhnout nejlepší vzhled kopií u nejčastěji kopírovaných typů
předloh, lze změnit výchozí nastavení rychlého kopírování. Tato
nastavení jsou používána u každé úlohy rychlého kopírování tak
dlouho, dokud nejsou změněna.

Další informace o změnách výchozího nastavení rychlého kopírování
najdete v části

Nastavení rychlého kopírování

nebo

Nápověda pro

tiskárnu

.

1

Zkontrolujte, zda je v tiskárně vložen papír.

2

Vložte předlohu dokumentu (až 30 stran) do vstupního zásobníku
skeneru úzkou hranou dopředu a kopírovanou stranou
směrem nahoru. Seřiďte vymezovače média tak, aby odpovídaly
předloze. Další informace najdete v části

Vložení předloh do

kopírky a skeneru

.

3

Podle potřeb kopírovací úlohy otevřete nebo zavřete výstupní
dvířka pro přímou dráhu média. Pokud kopírujete média se
standardní hmotností, používejte výstupní přihrádku (dvířka
uzavřena). Pokud kopírujete na těžší média, použijte výstup pro
přímou dráhu média (dvířka otevřena).

4

Stiskněte na skeneru tlačítko Kopírovat.

background image

CZ

Využití funkce rychlého kopírování 91