HP LaserJet 1200 Printer series - Pøístup k funkci kontrastu

background image

Přístup k funkci kontrastu

Rychlé kopírování: V hlavní nabídce HP LaserJet klepněte na
Panel nástrojů a Konfiguraci zařízení HP LaserJet. Po otevření
konfigurace zařízení HP LaserJet klepněte na kartu Kopírovat.

Pokud není hlavní panel HP LaserJet spuštěn: Viz

Hlavní panel

HP LaserJet (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS)

.

Plnohodnotné kopie: Spusťte kopírku HP LaserJet. Pokyny
najdete v části

Využití kopírky HP LaserJet

.