HP LaserJet 1200 Printer series - Zruðení úlohy skenování

background image

Zrušení úlohy skenování

Ke zrušení úlohy skenování můžete použít následující postupy:

Stiskněte současně obě tlačítka na ovládacím panelu kopírky a
skeneru.

Klepněte na Storno v dialogovém okně na obrazovce počítače.

Poznámka

Pokud zrušíte úlohu během skenování, je nutné odstranit předlohu ze
vstupního zásobníku média kopírky a skeneru.

background image

88 Kapitola 6 Skenování

CZ

background image

CZ

89

7