HP LaserJet 1200 Printer series - Pøístup k funkcím vylepðení obrazu

background image

Přístup k funkcím vylepšení obrazu

Ve správci dokumentů HP LaserJet klepněte na Nástroje a dále
klepněte na Vylepšení obrazu.

background image

CZ

Připojení poznámek ke skenovaným obrazům 87